Hankkeen rajaus

Tiede- ja teknologiakasvatus toimii opetussuunnitelmien perusteissa ja Tiede- ja yhteiskuntatyöryhmän muistiossa ilmaistujen keskeisten tavoitteiden toteutumiseksi, edistäen oppilaiden ja opiskelijoiden tiede- ja teknologiaosaamista.

Tiede- ja teknologiaosaamisella tarkoitetaan tässä 

  • uuden tiedon tuottamismenetelmiin harjaantumista kullekin oppiaineelle ja kullekin ikäkaudelle sopivalla tavalla sekä tutkimuksen menetelmien tuntemusta
  • kykyä arvioida tiedon luotettavuutta
  • tiedon soveltamisen taitoja, kuten luonnontieteiden ja muiden tieteenalojen tiedon käyttöä teknologian kehittämisessä
  • kykyä ottaa kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioida tämän päivän teknologiaan liittyvien päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen
  • tietämystä eri tieteenalojen tehtävistä, merkityksestä ja tuloksista
  • tietoja eri alojen teknologioista
  • kiinnostusta kouluttautumiseen sekä tiede- että teknologia-aloille