Tiedeolympialaiset

Olympiavalmennus

MAOL ry järjestää lukiokilpailut matematiikassa, fysiikassa, kemiassa ja tietotekniikassa. Kilpailuista tiedotetaan opettajille jäsentiedotteissa ja tehtävät lähetetään kaikkiin lukioihin. Lisäksi lukiot saavat kilpailuista ja olympialaisista tiedottavat julisteet. Alkukilpailu järjestetään syyslukukauden aikana kouluissa ja loppukilpailut tammikuussa. Kilpailussa menestyneet voivat osallistua kirjevalmennukseen, josta edelleen karsitaan varsinaiseen valmennukseen osallistujat. Olympiajoukkueen valinta tapahtuu oppiaineesta riippuen joko kirjevalmennuksen tai valmennusleirin lopussa. Valitulle joukkueelle järjestetään vielä lisävalmennusta.

Biologian lukiokilpailun järjestää BMOL ry tammikuussa. Kilpailusta tiedotetaan jäsentiedotteissa ja opettajat voivat tilata tehtävät kouluille. Kilpailussa parhaiten menestyneille järjestetään kirjevalmennusta, jossa osoitetun menestymisen perusteella valitaan opiskelijat varsinaiseen valmennukseen. Tämän yhteydessä valitaan olympiajoukkue.

Tiedeolympialaisten valmennuksen suunnittelua ja toteutusta koordinoi Opetushallitus, joka tekee sopimukset eri valmentajatahojen kanssa. Opetushallitus myös kustantaa valmennus- ja kilpailutoiminnan sekä olympiamatkat.
Matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan valmennukseen osallistujat valitaan yleensä MAOL ry:n järjestämien valtakunnallisten lukiokilpailujen perusteella, ja biologian valmennukseen osallistujat BMOL:n järjestämässä kilpailussa. Olympiamatematiikka, -fysiikka, -kemia, -biologia ja -tietotekniikka ovat tiettyihin alueisiin keskittyneitä erikoisaloja. Valmentajina toimivat yliopistojen opettajat tai vastaavat, jotka ovat riittävästi perehtyneitä tiedeolympialaisten tehtävien aihepiireihin ja rakenteisiin.