Toimenpiteet

 • Tiede- ja teknologiaopetuksen edistäminen opetussuunnitelmien käyttöön ottoon liittyvässä koulutuksessa, konsultoinnissa ja informaatio-ohjauksessa.
 • Tiede- ja teknologiaopetuksesta tiedottaminen eri viestintävälineitä käyttäen.
 • Peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten, yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön edistäminen.
 • Opettajien täydennyskoulutuksen lisääminen ja tehostaminen opetussuunnitelmien teknologia-aihekokonaisuuden osalta.
 • Yhteistyössä käytettyjen toimintamallien levittäminen tietoverkkojen mm. www-sivujen, avulla.
 • Opetussuunnitelmien teknologia- aihekokonaisuuden opettamiseen liittyvä kehittämistyö useiden eri sidosryhmäyhteistyössä toteutettavien hankkeiden avulla. 
 • Olemassa olevan kansallisen kehittämisverkon (LUMA-verkosto) toiminnan koordinointi ja laajentaminen sekä verkon työskentelyssä saatujen tulosten levittäminen mm. www-sivujen avulla.
 • Koulujen tiede- ja teknologiaopetuksen kansainvälisten yhteistyöhankkeiden tukeminen.
 • Pohjoismaiseen teknologianopetuksen hankkeeseen (NOTEUS) osallistuminen.
 • Cern- ja ESA-yhteistyön kehittäminen (ESA = European Space Agency)
 • Yhteistyön jatkaminen Kemianteollisuus ry:n ja Teknologiateollisuus ry:n kanssa
 • Tiedekeskusyhteistyön sekä museoyhteistyön kehittäminen
 • Yhteistyön tiivistäminen Suomen Akatemian ja Teknillistieteelliset Akatemiat ry:n kanssa.
 • Tiede- ja teknologian opetuksen edistäminen OPH:n muissa kehittämishankkeissa (Luovuus- ja kulttuurihanke Lähde , Erilaiset oppijat – yhteinen koulu , LUMA -hanke)