Alueelliset toisen asteen etäopetusverkostot

Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot -hanke oli Opetushallituksen ajalla 1.3.2005-31.7.2007 toteuttama kehittämishanke. Hanke rahoitettiin osittain Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella. Myös koulutuksen järjestäjät ja oppilaitosten ylläpitäjät panostivat hankkeen kehittämisrahoitukseen.

Opetushallitus koordinoi hanketta yhteistyössä opetusministeriön, lääninhallitusten, maakuntien liittojen ja kuntien kanssa. Hankkeen toimijana oli myös Yleisradio, jonka kanssa Opetushallitus tuotti etäopiskelijaa tukevaa opiskelumateriaalia. Projekti toteutettiin Kymenlaakson, Etelä-Pohjanmaan ja Vantaan lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten muodostamissa alueellisissa etäopetusverkostoissa. Projektin alueverkostoissa oli mukana yhteensä 56 oppilaitosta. Kehittämistyötä tehtiin alueellisista lähtökohdista käsin. Jokaiselle etäopetusverkostolle oli nimetty projektipäällikkö tai -koordinaattori, joka vastasi hankkeen alueellisesta toteutuksesta.

Projektin ohjausryhmään kuuluivat Opetushallituksen ja Yleisradion lisäksi opetusministeriö, hankkeen yhteistyö- ja oppimisverkostot, lääninhallitukset, Suomen Kuntaliitto, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Suomen Yrittäjät, Suomen Lukiolaisten liitto ja Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto - SAKKi ry.

Projektin tavoitteena oli mm.

  • edistää lukioyhteistyötä sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten verkostoitumista,
  • lisätä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä toisella asteella,
  • kehittää alueellisia toisen asteen koulutusportaaleja ja verkko-opintotarjottimia,
  • edistää yrittäjyyden verkko-opetustarjontaa sekä toisen asteen oppilaitosten ja yritysten alueellista yhteistyötä,
  • tuottaa verkko-opetusta ja -opiskelua tukevaa sisältöä televisioon, radioon ja verkkoon sekä
  • kehittää ja vakiinnuttaa alueellisten etäopetusverkostojen hallinnolliset ja pedagogiset toimintamallit.

Tulokset

Projektin tuloksena alueellisten toisen asteen oppilaitosverkostojen toiminta vakiinnutettiin koulutuksen järjestäjien tekemillä verkostokohtaisilla sopimuksilla ja rahoitusjärjestelyillä. Hankkeessa luotu verkko-opetustarjonta ja siihen liittyvät tukipalvelut ovat hankealueiden opiskelijoiden, opettajien ja koulutuksen järjestäjien käytettävissä.

Hankkeessa tuotettuja julkaisuja

Alueelliset toisen asteen etäopetusverkostot  - ESR-projektin loppuraportit ja alueverkostojen kehittämiskuvaukset
- Kimmo Koskinen, Anne Rongas, Marianna Sydänmaanlakka, Maria Virtanen, Esa Vuorenmaa

Verkko-opetusyhteistyötä rakentamassa. Alueelliset toisen asteen etäopetusverkostot -kehittämishankkeen arviointi
Marika Koramo

Opetushallituksessa hankkeesta vastasi ylitarkastaja Kimmo Koskinen.

Vertaisarviointityöväline alueellisissa verkko-opetushankkeissa

Tämä raportti käsittää Opetushallituksen Alueelliset lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot (ESR) -hankkeessa laaditun työvälineen ja sen käytön kuvauksen. 

Työväline laadittiin keväällä 2006 verkko-opetuksen alueellisten verkostojen vertaiskäyntejä (vertaisarviointia) varten. Se soveltuu käytettäväksi myös muiden vastaavien etä-/verkko-opetuksen kehittämishankkeiden ja alueellisten oppilaitosverkostojen arviointi- ja kehittämistyössä.

 
 
 
 
 
Hankkeen tiedot
Alkaa2005
Päättyy2007
KouluasteLukiokoulutus
Ammatillinen peruskoulutus
AihepiiriOppilaitosten yhteistyö- ja oppimisverkostot