Työammattihanke

Tavoitteet

Hankkeessa tuetaan erityisopetusta saavien opiskelijoiden perustutkintotavoitteista opiskelua. Opiskelu tapahtuu työvaltaisessa koulutuksessa yhdessä alueen työnantajien kanssa.

Hankkeen myötä erityisopetus ja sen tavoitteet tulevat entistä tutummaksi koulutuksen järjestäjien, työnantajien ja kunnallisten päättäjien keskuudessa. Lisäksi opiskelija-arviointien tunnettuvuutta lisätään erityisopetuksessa.

Hankkeessa saadaan kokemuksia työvaltaisesta perustutkintokoulutuksessa ja koulutuksen aikana tehtävästä yhteistyöstä opiskelijan työllistymisen edistämiseksi. Opiskelun aikana mietitään yhdessä työpaikkojen kanssa opiskelijalle tärkeitä osaamisen alueita, jotta hän pystyisi työllistymään koulutuksen jälkeen joko avoimille työmarkkinoille tai räätälöityihin työtehtäviin.

Kohderyhmä

 • Nuoret, joiden opintojen loppuunsaattamisessa on vaikeuksia oppimisvaikeuksien, sosiaalisen sopeutumattomuuden tai muun syyn vuoksi.
 • Erityisopetusta saavat nuoret, joiden työllistymisessä on vaikeuksia.

Toteuttajat

Turun ammatti-instituutti, työssäoppimispaikat

 • rakennusalan perustutkinto
 • liiketalouden perustutkino
 • svenskspråkig utbildning

Vaasan ammattiopisto, työssäoppimispaikat

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä/Kokkola

 • seutukunnan erityisopetuksen palvelustrategia
 • rakennusalan perustutkinto

Opetushallitus

 • hankkeessa mukana olevat koulutusalat
 • erityisopetus

Yhteistyötyötahot

 • Itä-Suomen työkoulu
 • Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto (AMES –projektissa tuotettu malli)
 • KOUTSI – arvioiden ja valmentaen työelämään
 • Equal -projekti
 • muut työvaltaisen tutkintojen kanssa työtä tekevät
 • Kunnat, joissa hanketoiminta tapahtuu
 
Hankkeen tiedot
Alkoi2005
Päättyy2009
KouluasteAmmatillinen koulutus
AihepiiriErityisopetus