Työnjohtokoulutuskokeilu

Opetusministeriö on käynnistänyt ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 23 §:n nojalla työnjohtokoulutuskokeilun kahdelletoista (12) koulutuksen järjestäjälle myönnetyllä kokeiluluvalla 1.1.2009 alkaen. Koulutuskokeilussa kehitetään työelämän tarpeiden mukaisiin työnjohdollisiin ammattitaitovaatimuksiin koulutusvaihtoehtoja, jotka tukevat ja täydentävät olemassa olevia erikoisammattitutkintoihin ja ammattikorkeakoulututkintoihin perustuvia koulutusväyliä.

Koulutuskokeilussa mukana olevat toimialat:

  • kone- ja metalliala
  • kuljetusala
  • autoala ja
  • kaupan ala

Opetushallitus on hyväksynyt kokeiluun kokeiluohjelman, jossa määrätään alakohtaisista koulutuksen perusteista kokeilua varten. Kokeilukoulutuksen laajuus on kaupan alalla 40 opintoviikkoa ja autoalalla, kuljetusalalla ja kone- ja metallialalla 80 opintoviikkoa. Opiskelijan aikaisemman koulutuksen tai työkokemuksen kautta hankkiman osaamisen mukaan koulutusaika voi yksilöllisesti vaihdella puolesta vuodesta kahteen vuoteen.

Kokeiluohjelma 11.4.2012 (pdf)
- liite 1: Autoala (pdf)
- liite 2: Kuljetusala (pdf)
- liite 3: Kone- ja metalliala (pdf)
- liite 4: Kaupan ala (pdf)
- liite 5: Todistusmalli (pdf, rtf)

Kokeiluohjelma 29.11.2010 (pdf)
- liite 1: Autoala (pdf)
- liite 2: Kuljetusala (pdf)
- liite 3: Kone- ja metalliala (pdf)
- liite 4: Kaupan ala (pdf)
- liite 5: Ohje Todistusmalleista ( pdf, rtf)

Kokeiluohjelma 9.3.2009 (pdf)
- liite 1: Autoala (pdf)
- liite 2: Kuljetusala (pdf)
- liite 3: Kone- ja metalliala (pdf)
- liite 4: Kaupan ala (pdf)

Todistusmallit

Kone- ja metallialan koulutuksen todistusmalli (pdf, rtf) 21.2.2012

Lisätietoja

Kokeilun yhteyshenkilö Opetushallituksessa on yli-insinööri Seppo Valio, puh. 029 533 1216, seppo.valio[at]oph.fi

Alakohtaisesti yhteyshenkilöt ovat:

  • kone- ja metalliala yli-insinööri Seppo Valio
  • autoala ja kuljetusala yli-insinööri Timo Repo, puh. 029 533 1183, timo.repo[at]oph.fi
  • kaupan ala opetusneuvos Minna Bálint, puh. 029 533 1045, minna.balint[at]oph.fi

Kokeilun yhteyshenkilö opetus- ja kulttuuriministeriössä on opetusneuvos Seija Rasku, puh. 029 533 0270, seija.rasku[at]minedu.fi.

Raportit

Vuosiväliraportin 2013 yhteenveto (pdf)
Vuosiväliraporttien 2009-2012 yhteenveto
(pdf)
Väliraportti 2011 (pdf)
- Täydennys (pdf)
Väliraportti 2010 (pdf)
Tilannekatsaus 1.9.2009 (pdf)
Väliraportti 1 25.5.2009 (pdf)
Muistio 16.4.2009 (pdf)

Verkostotapaamiset

Verkostotapaaminen 10

14.5.2014
S. Valio, OPH: Työnjohtokoulutuskokeilu kone- ja metallialalla (pdf)
T. Repo, OPH: Työnjohtokoulutuskokeilu auto- ja kuljetusaloilla (pdf)
M. Bálint, OPH:
S. Rasku, OKM: Työnjohtokoulutuskokeilun vakinaistaminen ministeriön näkökulmasta (pdf)

Verkostotapaaminen 9

1.11.2013
- S. Rasku, OKM: Miten työnjohtokoulutuskokeilun vakinaistaminen etenee? (pdf)
- S. Valio, OPH: Työnjohtokoulutuskokeilun vakiinnuttaminen kokeilun perusteella (pdf)
- H. Lahtinen: Työnjohtokoulutuksen yhteiset ja alakohtaiset erityispiirteet tulevaisuudessa. Paneelikeskustelu (pdf)

Verkostotapaaminen 8

25.4.2013
- SL Kärki, OPH: Työnjohtokoulutuskokeilujen tilannekatsaus ja työnjohto-osaamista koskevat selvitykset (pdf)
- H Lahtinen: Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla (pdf)
- S Rasku, OKM: Työnjohtokoulutuskokeilun vakinaistaminen osana ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämistä (pdf)
- R Kumpu, Tampereen AO: Valmistuneiden kysely 2012 (pdf)
- - T Nieminen, P Valkama, R Kumpu, Treen AO: Valtakunnallinen työnjohtokoulutuskokeilu 2009 - 2012 - Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 2012 (pdf)

Verkostotapaaminen 7

1.11.2012
- SL Kärki, OPH: Työnjohtokoulutuskokeilun tilanne ja työnjohtokoulutuksen vakinaistamisen vaihtoehdot (pdf)
- Tampereen AO: Ohjeet vuosiväliraporttiin 2012 (pdf)
- S Ågren, EK ry: Yritysten näkemyksiä työnjohto-osaamisen tarpeesta - EK:n jäsenyrityksille toteutetun kyselyn tulokset (pdf)
- T Nieminen, PIRKO, M Haapanen, Turun AI: Vertaiskehittäminen kuljetusalan työnjohtokoulutuskokeilussa (pdf)

Verkostotapaaminen 6

19.4.2012
- S Rasku, OKM: Opetushallinnon terveiset (pdf)
- A Lahti, SASKY: Työnjohtokoulutuskokeilun tulevaisuus (pdf)
- A Puustinen, Treen AO: Työpaikkaohjaajien koulutus AMK-yhteistyönä (pdf)
- V Kalliomäki, Treen AO, T Nieminen, PIRKO: Työnjohtokoulutuskokeilun raportointi 2011 (pdf)
- P Lammela, T Salonen, M Tila, Kuljetusalan työnjohtajat ry: PIRKO:n kuljetusalan työnjohtokoulutuskokeilusta valmistuneet (pdf)

Verkostotapaaminen 5

11.11.2011
- SL Kärki, S Valio: OPH:n terveiset (pdf)
- J Aliranta, M Nikula, Oulun seudun AO: Suora työnohjaus osanan kokeilua (pdf)
- H Alanko, Pohjolan Liikenne Oy: Työnjohtokoulutuksen verkostotapaaminen (pdf)
- A Puustinen, Tampereen AO, T Nieminen, Pirkanmaan AiO: Kevään 2011 kyselyn tulokset (pdf)

Verkostotapaaminen 4

17.3.2011

Verkostotapaaminen 3

19.11.2010
- SL Kärki: OPH:n terveiset (pdf)
- M Karikorpi, TT ry: TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset (pdf)

Verkostotapaaminen 2

11.11.2009
Ohjelma (pdf)

Verkostotapaaminen 1

muistio 28.5.2009 (pdf)
- SL Kärki: Työnjohtokoulutuskokeilun tilannekatsaus 25.5.2009 (pdf)
- Kirsti Jokiranta, Mercuria: Kaupan lähiesimieskoulutus 25.5.2009 (pdf)

Selvitys työnjohtokoulutuksesta kaikilla koulutusaloilla

H. Lahtinen: Työnjohtokoulutusselvitys kaikilla koulutusaloilla - Uusien tutkintojen tarve ja olemassa olevien tutkintojen soveltuvuus työelämän työnjohto- ja lähiesimiestarpeisiin (pdf, 17.6.2013)

Kysely kokeilun vakinaistamisesta ja järjestämisestä

R. Kumpu: Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 2012 (pdf) 11.6.2013
Valtakunnallinen työnjohtokoulutuskokeilu 2009-2012. Tampereen seudun ammattiopristo Tredu

V. Kalliomäki, J. Kilpi-Kiukainen, J. Niemi: Yhteenveto kyselystä 6/2011 (pdf) 14.6.2011
Tampereen ammattiopisto, Pirkanmaan aikuisopisto, Opetushallitus:
Selvitys työnjohtokoulutuskokeilun vakinaistamisedellytyksistä ja järjestämismuodoista 27.5.2011 (pdf)

Kysely 6/2011 (pdf)
- liite Kyselylomake (pdf)

Raportoinnit

Valtionavustukset

Raportointilomake OPH:n Rahoituksen Ammattikoulutus -sivulla >>>

Ohjausryhmän pöytäkirjat

pk 6/12 (pdf)
pk 5/12 (pdf)
pk 4/12 (pdf)
pk 3/12 (pdf)
pk 2/12 (pdf)
pk 1/12 (pdf)
pk 4/11 (pdf)
pk 3/11 (pdf)
pk 2/11 (pdf)
pk 1/11 (pdf)
- liite M. Karikorpi, TT ry: Esitys TYKO 18.2.2011 (pdf)
- liite Tampereen ammattiopisto: Väliraportti 2010 18.2.2011 (pdf)
pk 3/10 (pdf)
pk 2/10 (pdf)
pk 1/10 (pdf)
pk 4/09 (pdf)
pk 3/09 (pdf)
pk 2/09 (pdf)
pk 1/09 (pdf)
pk 1/08 (pdf)