Kokeilussa mukana olevat koulutuksen järjestäjät 

Kokeiluluvan saaneet koulutuksen järjestäjät, kokeilua toteuttavat oppilaitokset, yhteyshenkilöt ja kokeilussa mukana olevat toimialat:

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL
autoala ja kone- ja metalliala
yhteyshenkilönä kehityspäällikkö Niina Salminen

Helsingin kaupunki, Helsingin tekniikan alan oppilaitos
autoala ja kone- ja metalliala
yhteyshenkilönä osastonjohtaja Toimi Keinänen

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy
kaupan ala
yhteyshenkilönä tutkimus- ja kehitysjohtaja Kirsti Jokiranta

Keski-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä KEUDA, Keski-Uudenmaan ammat-tiopisto
kone- ja metalliala, kuljetusala
yhteyshenkilönä lehtori Päivi Lindstedt

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
kaupan ala ja kone- ja metalliala
yhteyshenkilönä yksikön johtaja Veikko Määttä

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä, Pirkanmaan aikuisopisto
autoala, kuljetusala ja kaupan ala
yhteyshenkilönä koulutuspäällikkö Jorma Vähäkömi

Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Vammalan ammattikoulu
kone- ja metalliala
yhteyshenkilönä johtava rehtori Antti Lahti

Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto
autoala, kuljetusala, kaupan ala ja kone- ja metalliala
yhteyshenkilönä koulutuspäällikkö Marko Haataja

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, Yrkesakademin i Österbotten
autoala, kuljetusala ja kone- ja metalliala
yhteyshenkilönä osastopäällikkö Boris Ståhl

Tampereen kaupunki, Tampereen ammattiopisto
autoala, kuljetusala, kone- ja metalliala ja kaupan ala
yhteyshenkilönä koulutuspäällikkö Vesa Kalliomäki

Turun kaupunki, Turun ammatti-instituutti
autoala, kuljetusala, kaupan ala ja kone- ja metalliala
yhteyshenkilönä aikuiskoulutuspäällikkö Jussi Karlsson

Työtehoseura ry, TTS koulutus
kuljetusala
yhteyshenkilönä koulutuspäällikkö Aarno Lybeck