Ohjausryhmä 

Opetusministeriö on nimennyt kokeilulle valtakunnallisen ohjausryhmän, jonka puheenjohtaja on johtaja Mika Tammilehto opetusministeriöstä, sihteerinä yli-insinööri Seppo Valio Opetushallituksesta ja jäseninä seuraavat henkilöt:

 • rehtori Riitta Konkola, ARENE ry
 • asiamies Jouko Sohlberg, Autoalan Keskusliitto ry
 • osastopäällikkö Mari Vasarainen, Autoliikenteen työnantajaliitto ry
 • asiantuntija Mirja Hannula, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • toiminnanjohtaja Johan Hahkala, Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry
 • työehtotoimitsija Tuomo Paukkunen, Metallityöväen Liitto ry
 • erityisasiantuntija Merja Laamo, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry
 • opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki, Opetushallitus
 • opetusneuvos Merja Leinonen, Opetusministeriö
 • koul.- ja työv. asiant. Jari-Pekka Jyrkänne, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
 • erityisasiantuntija Inkeri Toikka, Suomen Kuntaliitto
 • koulutusasiamies Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät ry
 • asiantuntija Anne-Mari Tiilikka, Teknologiateollisuus ry
 • Jyri Pettinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
 • asiamies Petteri Hyttinen, Toimihenkilöunioni TU ry
 • yksikönjohtaja Hannu Saarikangas, Uusi Insinööriliitto ry