Ohjeita kokeilussa mukana oleville

Kokeiluohjelma (pdf)
Liite 1: Autoalan työnjohtokoulutuksen perusteet kokeilua varten (pdf)
Liite 2: Kuljetusalan työnjohtokoulutuksen perusteet kokeilua varten (pdf)
Liite 3: Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuksen perusteet kokeilua varten (pdf)
Liite 4: Kaupan alan työnjohtokoulutuksen perusteet kokeilua varten (pdf)

Ohjeet väliraportin laadintaan (pdf)

Tietoja työnjohtokoulutuksen valtionavustuksista on luettavissa kohdassa Rahoitus | Valtionavustukset | Ajankohtaiset haut
Mera information om statsunderstöd för försök med arbetsledarutbildning finns på Finansiering | Statsunderstöd | Ansökningstider