Henkilökohtaisestaminen ja osaamisen arviointi -hankekokonaisuuden valtionavustushankkeiden tavoitteena on kehittää seuraavia asioita ajalla 14.6.2017-31.12.2017

  • Henkilökohtaistamisprosessin yhtenäistäminen, toimijoiden roolien määrittely, toimivuuden ja laadun kehittäminen (nuoret ja aikuiset)
  • Hakeutumisvaihe: Joustava hakeutuminen ja osaamisen kuvaaminen ja visualisointi esim. videomateriaali, myös selkokielinen
  • Työkaluja ja malleja osaamisen kartoittamiseen, itsearviointiin ja tunnistamiseen esim. digitaaliset osaamismerkit
  • Joustava osaamisen hankkiminen: Digitaaliset ohjauksen työkalut, jotka tukevat osaamisen kehittämistä ja hankkimista eri ympäristöissä, verkko-opetuksen malli & luokattomuus, erilaiset oppimisratkaisut ja sisältöjen integrointimallit
  • Varmistetaan opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin kehittämällä ohjausprosessia, ohjaustaitoja ja kohtaamistaitoja sekä ohjauskeskustoimintaa
  • Koulutussopimusmallin testaaminen
  • Osaamisen arvioinnin prosessien ja siihen liittyvien dokumettien ja lomakkeiden kehittäminen
  • Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen määrittely ja kehittäminen liittyen teemoihin (esim. arviointiosaamisen viitekehys, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit) sekä työpaikkaohjaajien koulutuspaketit
  • Uusi yksi tapa toteuttaa ammatillista koulutusta luo muutostarpeita tietojärjestelmiin, tiedonhallintaan - selvitetään sekä kuvataan, missä ja milloin tieto syntyy sekä miten tieto liittyy prosesseihin
  • Tuotetaan mm. prosessi- ja tietokuvauksia, kansallisten palveluiden pilotointeja (esim. Koski, AMOSAA), järjestelmien/palveluiden väliset integraatiot lisääntyvät ja päällekkäiset järjestelmät/palvelut vähentyvät

Kehittämishankeverkostot ja koordinaatiotahot

Lisätietoja opetusneuvokset Minna Taivassalo, Markku Kokkonen, Merja Lahdenkauppi, Helena Öhman, Riikka Vacker ja Sanna Penttinen Opetushallitus

Tutustu kehittämistyön tuloksiin linkissä>> Kehittämistyön tuloksia parastettii ja jaettiin 13.10.2017 työpajassa.