Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen (tilaratkaisut)

Rahoitetut hankkeet (39 kpl) kehittävät oppimisympäristöjen tilojen, kalusteiden ja varusteiden monipuolista käyttöä opetuksessa ja oppimisessa. Oppimisympäristöihin kuuluvat sisätilojen lisäksi koulun/oppilaitoksen ulkotilat. Kehittämistoiminnan tavoitteena on parantaa koulussa viihtymistä, koulun ilmapiiriä ja oppilaiden mahdollisuuksia vaikuttaa omiin oppimisympäristöihinsä. Lisäksi hankkeissa panostetaan oppiainerajat ylittävään toimintaan ja mediakasvatukseen. Hankkeiden rahoituskausi on 26.9.2014–31.12.2016.

Avoimet hankkeet