Hyvien käytäntöjen levittämistä jatkavat hankkeet

Rahoitettujen hankkeiden päätavoitteena on levittää laajasti tietoa aiemmissa hankkeissa kehitetyistä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävistä työtavoista, toimintamalleista, työvälineistä ja palveluista sekä tukea niiden käyttöönottoa opetuksessa ja oppimisessa. Rahoitusta myönnettiin 13 hankkeelle, jotka jatkavat toimivien tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä edistävien käytäntöjen, toimintamallien ja palveluiden levittämistä entistä laajemmalle käyttäjäkunnalle. Hankkeiden rahoituskausi on 2.7.2014–31.12.2016.