Uudet matalankynnyksen laitteistot, palvelut ja ohjelmointiympäristöt

Rahoitetut hankkeet (13 kpl) edistävät helppokäyttöisten laitteistojen, palvelujen ja ohjelmointiympäristöjen tai niitä koskevien teknologisten ratkaisujen pedagogista kehittämistä ja käyttöä. Hanketoiminta tukee oppilaiden ja opiskelijoiden innovatiivisuutta ja luovuutta sekä heidän omaa tuottamistaan kehittäviä työtapoja ja tuotosten jakamista. Hankkeiden rahoituskausi on 2.7.2014–31.12.2016.