Osaamisperusteisuuden edistäminen ja jakaminen -hankkeet

Tällä verkkosivulla esitellään hankkeita, jotka ovat saaneet syksyllä 2018 hankerahoitusta Osaamisperusteisuuden edistämiseen ja jakamiseen. Hankkeilla edistetään toimintakulttuuriin ja osaamisperusteisuuteen liittyvien hyvien toimintamallien ja tapojen kehittämistä ja avointa jakamista sekä koulutuksen järjestäjien omassa organisaatiossa, että koulutuksen järjestäjien välillä. Avustukset ovat osa opetus- ja kulttuuriministeriön reformin toimeenpanon tukemiseksi kohdentamaa 60 miljoonan euron tukipakettia. Rahoitusta saavien hankkeiden toimintakausi on kaksi vuotta. Hankkeiden tekemä kehittämistyö on avoimesti kaikkien koulutuksen järjestäjien käytettävissä. Kehittämishankkeet keskittyvät neljään eri teemaan: koulutuksen järjestämisen ydinprosessien hallinta, muutosjohtaminen, digitalisaatio osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden tukena sekä yhteisöllisyys, hyvinvointi ja osallisuuden edistäminen. Hankkeet valmistelevat ja levittävät toimintamalleja ja -tapoja kaikkien koulutuksen järjestäjien käyttöön siten, että tuotokset ja tulokset ovat jo hankkeiden toiminta-aikana avoimesti hyödynnettävissä.

Ammatillisen koulutuksen reformi vaikuttaa koulutuksen järjestäjien toimintaprosesseihin, pedagogisiin käytäntöihin, johtamiseen ja laadunhallintajärjestelmään.

Teema Koulutuksen järjestämisen ydinprosessien hallinta

Koulutuksen järjestäjien ydinprosessien hallinnan kehittämishankkeet on suunnattu hakeutumiseen, henkilökohtaistamiseen, yksilöllisiin opintopolkuihin ja niihin liittyvän ohjauksen kehittämiseen huomioiden erilaisten kohderyhmien tarpeet (sisältäen muun muassa erityisen tuen tarpeen tunnistamisen, henkilökohtaistamisprosessin toteuttamisen erityisoppilaitoksissa, erityisen tuen työpaikoilla ja työelämäyhteydet). Mukana on myös osaamisen osoittamisen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamista tukevien menetelmien kehittäminen.

Hankkeen nimi ja linkki hankkeen verkkosivuille
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä RETEE - Reformia tekniikan aloille
Helsinki Business College Oy PopUpCollege - ketterästi kokeillen hankkeen sivustolle
Hengitysliitto ry Osaamislautaset - osaavaa työvoimaa ravintola- ja catering-alalle hankkeen sivustolle
Invalidisäätiö sr Ura On- Urasuunnittelulla osaaminen näkyväksi
Invalidisäätiö sr Reformi Telmassa - muutos mahdollisuudeksi
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Asiakkuuden hallinta-Asiakaslähtöisyys toiminnan perustana,hankkeen sivustolle. Osatoteuttajat: Luksia, sivustolle, Keskuspuiston ammattiopisto, sivustolle, Porvoo International College Ab, sivustolle
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä PRIKKA – parastetaan ja rustataan idearikkaita käytäntöjä ja kulttuureja ammatilliseen koulutukseen, hankkeen sivustolle
Marttayhdistysten liitto ry Ytimet haltuun
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK) Amis osaa
Perho Liiketalousopisto Oy KOPPI - Koulutukseen parempia palvelukokemuksia ja innovaatioita
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur Kärnprocesser i yrkesutbildningen - KÄPY

Teemasta vastaa Opetushallituksessa
opetusneuvos Markku Kokkonen
sähköposti
puhelin 029 533 1102

Teema Muutosjohtaminen

Muutosjohtamisen kehittämishankkeet on suunnattu keskijohdon ja lähiesimiestyön kehittämiseen ja toimintamallien ja toimintakulttuurin muutoksen johtamiseen.

Hankkeen nimi ja linkki hankkeen verkkosivuille
Ammattiopisto Spesia Oy / Ammattiopisto Spesia MuutosjohtAMEO
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Yhdessä tulevaan
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Johtajat Yhdessä Muutoksen Ytimessä - JYMY
Optima samkommun Förändringsledning 2020
Salon seudun koulutuskuntayhtymä POMO - Pomokillasta osaamista muutosjohtamiseen

Teemasta vastaa Opetushallituksessa
opetusneuvos Tuula Sumkin
sähköposti
puhelin 029 533 1205

Teema Digitalisaatio osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden tukena

Digitalisaatio osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden tukena kehittämishankkeet on suunnattu eri ikäisten ja erilaisessa elämänvaiheessa olevien opiskelijoiden osaamisen kehittämistä tukevien avoimien ja osaamisen arviointia digitaalisuutta hyödyntäen eri oppimisympäristöissä.

Hankkeen nimi ja linkki hankkeen verkkosivuille
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia MR Amis - Mixed Reality, robotiikka ja tekoäly ammatillisessa koulutuksessa
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä OOODi - Opiskelijat, ohjaajat ja opettajat digitutoreina yhdessä!
Koulutuskuntayhtymä Tavastia Killat avoimesti verkossa
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova KoneDigi
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (OSEKK) Verkotu porukkaan - soluttaudu parveen
Turun kaupungin sivistystoimiala Digiaskel
Työtehoseura ry Digitaalisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen yhdistäminen lähtökohdiltaan erilaisten oppijoiden tarpeisiin

Teemasta vastaa Opetushallituksessa
opetusneuvos Minna Taivassalo
sähköposti
puhelin 029 533 1294

Teema Yhteisöllisyys, hyvinvointi ja osallisuuden edistäminen

Yhteisöllisyyteen, hyvinvointiin ja osallisuuden edistämiseen liittyvät kehittämishankkeet on suunnattu yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamiseen sekä yhteisön ja yksilön hyvinvointia lisäävien toimintatapojen kehittämiseen erilaisten kohderyhmien tarpeet huomioiden (ml. erityinen tuki). Hankkeissa kehitetään myös yhteisöllisyyden tukemista ja ryhmäytymistä osana yksilöllisiä opintopolkuja opiskelijoiden motivoinnin keinona. Aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä seikkoja ovat esimerkiksi opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien, kohtaamisen ja kiinnittymisen tukeminen, erilaisten yhteistyöverkostojen rakentaminen, opiskelijahyvinvoinnin sekä opiskelu- ja työkyvyn edistäminen.

Hankkeen nimi ja linkki hankkeen verkkosivuille
Axxell Utbildning Ab Må bra tillsammans
Invalidisäätiö sr Osallisuutta yhdessä
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Voin hyvin!
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä Parvessa parempi 2
Savon Koulutuskuntayhtymä Yhessä
Turun kaupunki HOI! – Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen

Teemasta vastaa Opetushallituksessa
opetusneuvos projektipäällikkö Sanna Laiho
sähköposti
puhelin 029 533 1301