Osaamisperusteisen, yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen uudistusten toimeenpanon tuen kehittämishankkeet 2015-2016

Painopiste 1. Osaamisperusteisuuden, yksilöllisyyden ja joustavuuden edistäminen uusien perustutkinnon perusteiden toimeenpano

Kehittämishankkeissa koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmia/opetuksen toteutussuunnitelmia kehitetään siten, että opiskelijan osaamisperusteiset oppimisprosessit toteutuvat nykyistä yksilöllisemmin ja joustavammin sekä keskittyvät opiskelijalta puuttuvan osaamisen hankkimiseen ja työelämässä tarvittavan osaamisen laadun varmistamiseen. Erityisesti laajennetaan opiskelijan yksilöllisiä valinnan mahdollisuuksia sekä joustavoitetaan yksilöllisesti osaamisen hankkimista ja osoittamista monipuolistamalla oppilaitoksen oppimisympäristöjä työelämälähtöisempään suuntaan. Osaamisen tunnistamisen prosesseja kehitetään siten, että vaikutukset näkyvät aidosti tutkinnon suorittamisen etenemisessä.

Ammatillisen peruskoulutuksen osaamisperusteisuuden, yksilöllisyyden ja joustavuuden edistämisen käytäntöjä koottuna vuosilta 2015-2016.
Tutustu >>

Lisätietoja opetusneuvos Minna Taivassalo
s-posti:
puh. 029 5331294