Ammatillisen peruskoulutuksen osaamisperusteisuuden, yksilöllisyyden ja joustavuuden edistämisen käytäntöjä koottuna vuosilta 2015-2016

Vuonna 2015 Opetushallitus myönsi valtionavustusta kehittämishankkeisiin, joiden tavoitteena oli kehittää koulutuksen järjestäjän toimintatapoja siten, että opiskelijan osaamisperusteiset oppimisprosessit toteutuvat yksilöllisemmin ja joustavammin ammatillisissa perustutkinnoissa. Kehittämistyö on päättynyt 31.12.2016. Tälle sivulle on koottu kehittämistyön tuloksia.

”Kehittäminen on jatkuvaa prosessia, jossa tarvitaan jakamista, keskustelua ja pohdintaa. Paras tulos saadaan kun ajatuksen idut jaetaan jo alkuvaiheessa.” Lähde: Kuva ja sen tekstit Valmennus osaamisperusteisuuden kehittämisessä –opas v. 2017

Tavoitteena oli kehittää myös osaamisen tunnistamisen prosessia, laajentaa puuttuvan osaamisen hankkimisen mahdollisuuksia monipuolistamalla oppilaitoksen oppimisympäristöjä sekä ohjausta yksilöllisten opintopolkujen toteutumisen edistämiseksi. Lisäksi tavoitteena oli varmistaa työelämän tarpeita vastaava osaaminen työelämäyhteistyöllä ja laajentamalla opiskelijan yksilöllisiä valinnanmahdollisuuksia.

Lähde: Kuva ja sen tekstit Valmennus osaamisperusteisuuden kehittämisessä –opas v. 2017

Osaamisperusteisuuden edistämiseksi tuotettiin osaamisperusteisuuden valmennusmalli ja osaamisperusteisuuden kriteerit. Lisäksi kehitettiin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosesseja sekä koulutuksen järjestäjien toimintatapoja yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamiseksi.

Muuttuvaa opettajuutta tukemaan laadittiin osaamisperusteisuutta vahvistavan ammatillisen opettajuuden tavoiteosaamisen kuvaus sekä kehitettiin erilaisia toimintatapoja muuttuvan opettajuuden ja yhteisöllisen työskentelyn edistämiseksi. Ohjaukseen ja tavoitteellisen oppimisen edistymisen seurantaan kehitettiin erilaisia digitaalisia työkaluja, ja toimintamalleja, esim. Ohjauspyörä-toimintamalli.ja toimintamalleja, esim. Ohjauspyörä-toimintamalli.

Oppimisympäristöjä kehitettiin työelämäyhteistyössä. Lisäksi kehitettiin ja otettiin käyttöön pedagogisia malleja, joista esimerkkinä Tredun Työpaikka oppimisympäristönä -malli (palkittu OPH:n Parhaat käytännöt -kilpailussa). Joustavuuden ja valinnan mahdollisuuksien lisäämiseksi integroitiin yhteisiä tutkinnon osia ammatillisiin tutkinnon osiin, hyödynnettiin kaksikielisyyttä (eri alojen yhteiset projektit) ja kehitettiin yhteistyössä verkko-opintotarjontaa, mobiilipedagogiikkaa sekä digitaalisia sisältöjä.

Lisätietoja kehittämistyöstä Opetushallituksessa antaa opetusneuvos Minna Taivassalo,

Alla nostoja kehitystyön tuloksista hankkeittain.

Aito - Aidosti osaamisperusteisuuteen 2

Koordinaattori Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, lisätietoja

Coachaus -konseptilla osaamisperusteisuuteen - toimintakulttuurin muutokseen (CoCos)

Koordinaattori Helsingin kaupungin opetusvirasto, lisätietoja

JOPO -Joustavat opintopolut

koordinaattori Kouvolan kaupunki, Kouvolan seudun ammattiopisto, lisätietoja

  • Rakettimalli-kuvaus, opiskelupaikkaa etsivä tai jo opiskeleva nuori voi tutustua opintotarjontaan ja tukielementteihin
  • Liiketalouden, horeca-alan ja puutarha-alan perustutkintojen visuaaliset polut, joissa kuvataan ammattien näkökulmasta eri vaihtoehtoja ja työprosesseja
  • Visuaalisuus ja pelillisyys koulutuksen ja opintopolkujen kiinnostavuutta lisäämässä, OPH:n Hyvät käytännöt kuvaus

Joustava oppiminen

Koordinaattori Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonlinnan ammatti-ja aikuisopisto, lisätietoja

Ohjauspyörä

Koordinaattori, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, lisätietoja

Arviointi tapahtuu kätevän arviointityökalun avulla ja on mobiiliversiossa kirjaimellisesti opiskelijan omissa käsissä. Opintojen tavoitteet ovat selkeästi nähtävissä ja etenemistä voi seurata reaaliaikaisesti. Opettajan ja opiskelijan vuoropuhelu käy milloin ja missä vain.

Duuni oyj -Työ oppimisen ja ohjauksen keskiössä

koordinaattori Helmi Liiketalousopisto Oy, lisätietoja

  • Kuvaus työelämävaltaisista, joustavista ja yksilöllisistä oppimispolkuista sekä koulutuksen järjestäjien yhteisestä opintotarjottimesta, OPH:n Hyvät käytännöt kuvaus

Osaamisperusteisuus työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen-OTTO

Koordinaattori Invalidisäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto, lisätietoja

Peda Välkky

Koordinaattori Koulutuskuntayhtymä Tavastia, lisätietoja

  • Verkko-opintotarjonnan tavoitteena on mahdollistaa yksilöllisten polkujen eteneminen, OPH:n Hyvät käytännöt kuvaus
  • Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen opiskelijalle ja osaamisen tunnustaminen, OPH:n Hyvät käytännöt kuvaus (Käytäntö poistuu sivustolta vuoden 2017 lopussa)

Osaaminen työelämätaidoiksi 1 (OTT 1)

Koordinaaattori Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Ylivieskan ammattiopisto, lisätietoja

  • Oppimisosastomalli. Samoissa työssäoppimispaikoissa samanaikaisesti useampia opiskelijoita. Näitä malleja on edelleen kehitetty koulutuksenjärjestäjien ja työelämäkumppaneiden kesken, OPH:n Hyvät käytännöt kuvaus
  • Ensikokemuksia luokattomuudesta ammatillisessa koulutuksessa, OPH:n Hyvät käytännöt kuvaus

TopJopo

Koordinaattori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, lisätietoja

TUTKEOPE 2015

Koordinaattori Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, lisätietoja

OSPE 2015

Koordinaattori Vaasan kaupunki, Vaasan ammattiopisto, lisätietoja

Osaajia työelämään

Koordinaattori Lybeckerin opisto, Koulutuskeskus Brahe, Raahen koulutuskuntayhtymä, lisätietoja

  • Työelämäyhteistyötä koulutuksen toteuttamisessa, (Normet-polku) kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto-opiskelijoille, OPH:n Hyvät käytännöt kuvaus