Tilaisuudet

Työpajapäivät 16.-17.5.2016

Opetushallitus järjesti osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpanohankkeiden työpajapäivät 16. - 17.5.2016 Holiday Club Tampereen Kylpylässä.

Tilaisuuden tavoitteena oli nostaa esiin kehittämistyön tähänastisia tuloksia sekä luoda synergiaa ja yhteisen tekemisen paikkoja eri aihealueita kehittävien toimijoiden välille.

Ensimmäisenä työpajapäivänä 16.5.2016 keskityttiin opintojen yksilöllistämiseen/yksilöllisiin ja joustaviin opintopolkuihin (suuntana henkilökohtaistaminen) sekä osaamisperusteisuuteen. Toisena seminaaripäivänä 17.5.2016 keskeisiä teemoja olivat digitaalisuus opintotarjonnan laajentamisen mahdollistajana, pelillisyys oppimisen tukena, osaamisperusteiset oppimisratkaisut, sisältöjen integrointi ja PLE-ajattelu käytännössä.

Työpajapäivissä kustakin käynnissä olevasta hankkeesta esiteltiin vähintään yksi hyvä käytäntö. Alustuksia kuultiin aamupäivällä ja hyvien käytäntöjen esittelyt iltapäivällä

Esitykset 16.5.2016 (Google Drivessä)

Materiaalit 17.5.2016

Tasa-arvoinen oppiminen 24/7-digihankkeen kehittämistyön tavoitteet, Apulaisrehtori Markus Oedewald, Helmi Liiketalousopisto Kehittämishankkeen sivut (oppia247.fi)

Kokemuksia käänteisen oppimisen pedagogiikasta sekä case-esimerkkejä sisällöistä

Seminaariaineistot (Google Drive)