Varda – Varhaiskasvatuksen tietovaranto

Kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda kerää varhaiskasvatuksen tiedot valtakunnallisesti yhteen paikkaan vuoden 2019 alusta lähtien. Tietovarannon avulla varhaiskasvatuksesta saadaan jatkossa yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa mm. viranomaisten käyttöön. Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tietoja tallentavat varhaiskasvatustoimijat.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta määrätään varhaiskasvatuslaissa (540/2018), joka astui voimaan 1.9.2018. Tietovarannon käyttöönotto tapahtuu vaiheittain 1.1.2019 lähtien. Kaikki varhaiskasvatustoimijat ovat tuottaneet tiedot Varda-tietovarantoon viimeistään vuoden 2020 loppupuolella.

Opetushallituksen tehtävät varhaiskasvatuksen tietovarannossa

Opetushallitus vastaa tietovarannon ylläpidosta ja tietojen luovuttamisesta esimerkiksi viranomaisten käyttöön. Ylläpitotehtäviin liittyen Opetushallitus antaa mm. määräyksiä ja ohjeita varhaiskasvatustoimijoille.

Varda-tietovarantoa kehitetään yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä teknisen toimittajan kanssa.

Vardaan tallennettavat tiedot

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tallennettavat tiedot on määritelty varhaiskasvatuslaissa. Tietovarantoon tallennetaan tiedot:

 • varhaiskasvatustoimijoista ja toimipaikoista
 • varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan
 • varhaiskasvatuksen henkilöstöstä

Tietojen tuottajat

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tiedot saadaan kahdella tavalla:

 • automaattiset tiedonsiirrot suoraan varhaiskasvatustoimijan tietojärjestelmästä yhteistyössä varhaiskasvatuksen toimijan IT-kumppanin kanssa tai
 • varhaiskasvatustoimija tuottaa itse tiedot suoraan Vardaan käyttöliittymän avulla

Vardan käyttöönotto tapahtuu vaiheittain

Varhaiskasvatustoimijat ottavat varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan käyttöön seuraavissa vaiheissa:

 1. Kunnat tuottavat 1.1.2019 lähtien tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjistä, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista
 2. Kunnat tuottavat 1.9.2019 lähtien varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tiedot
 3. Yksityiset varhaiskasvatuksen järjestäjät/palveluntuottajat tuottavat 1.1.2020 lähtien tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjistä/palveluntuottajista, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksessa olevista lapsista
 4. Yksityiset varhaiskasvatuksen järjestäjät/palveluntuottajat tuottavat 1.9.2020 lähtien varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tiedot

Tietovarannon tietojen hyödyntäminen

Kansallisen varhaiskasvatuksen tietovarannon ansiosta eri viranomaisten ei jatkossa tarvitse pitää yllä päällekkäisiä rekistereitä varhaiskasvatuksesta, mikä tuo mm. säästöjä toimintaan. Tietovarantoon tallennettuja tietoja voidaan hyödyntää

 • viranomaisten, kuten Kelan, Tilastokeskuksen, aluehallintovirastojen ja opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnassa
 • kuntien omassa toiminnassa
 • varhaiskasvatusta koskevassa tutkimuksessa