Loisto-Tindra – Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto

Opetushallituksen koordinoiman varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto LOISTON tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen alueellista ja kansallista kehittämistä. Kehittämisverkosto tukee uudistuvien varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpanoa paikallisella tasolla vahvistaen varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia.

Kehittämistä toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti paikalliset lähtökohdat ja tarpeet huomioiden. Kehittämisen yhteys myös muihin esimerkiksi valtionavustuksin tuettuihin hankkeisiin on tärkeää. Verkostoon osallistuvilta edellytetään sitoutumista kehittämiseen, kehittämistoiminnan seurantaa, tuotosten levittämistä sekä yhteistyötä verkoston sekä muiden yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Loiston toiminnasta

Alueverkostot

Loistossa on tällä hetkellä mukana 140 varhaiskasvatuksen järjestäjää. Loisto on jaettu kahteentoista alueelliseen verkostoon, joista kaksi on ruotsinkielisiä.Verkostot toimivat alueellisen kehittämisen rakenteina, joissa voidaan jakaa osaamista ja hyviä käytäntöjä sekä yhdessä käsitellä alueiden erilaisia kehittämisen tarpeita. Jokaiselle alueverkostolle on nimetty oma koordinaattori, joka vastaa alueverkoston tapaamisten koolle kutsumisesta ja järjestelyistä. Koordinaattorit toimivat myös alueverkoston yhteyshenkilöinä Opetushallituksen suuntaan. Loisto -alueverkostot kokoontuvat noin kaksi kertaa vuodessa. Koordinaattorit vastaavat tapaamisten koolle kutsumisesta ja järjestelyistä ja tiedottavat niista alueillaan.

Opetushallitus on määritellyt muutamia keskeisiä kehittämisen painopistealueita, joita tullaan käsittelemään osana kaikkien alueverkostojen tapaamisia. Alustavasti teemat ovat seuraavat:
  • Lapsen vasu (syksy 2017)
  • Lasten ja huoltajien osallisuus (kevät 2018)
  • Pedagoginen dokumentointi (syksy 2018)
  • Arviointi (2019)

Loisto somessa

Verkostolle on perustettu oma avoin Facebook-ryhmä ”LOISTO – varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto”
Loiston blogi löytyy osoitteesta: https://loisto-tindra.blogspot.fi

Lisätietoja:

Erityisasiatuntija Kirsi Tarkka, , +358 29 533 1527