Loisto – Varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto

Opetushallituksen koordinoiman varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto LOISTON tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen alueellista ja kansallista kehittämistä. Kehittämisverkosto tukee uudistuvien varhaiskasvatussuunnitelmien toimeenpanoa paikallisella tasolla vahvistaen varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa, toimintakulttuuria, johtamista sekä seurantaa ja arviointia.

Kehittämistä toteutetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti paikalliset lähtökohdat ja tarpeet huomioiden. Kehittämisen yhteys myös muihin esimerkiksi valtionavustuksin tuettuihin hankkeisiin on tärkeää. Verkostoon osallistuvilta edellytetään sitoutumista kehittämiseen, kehittämistoiminnan seurantaa, tuotosten levittämistä sekä yhteistyötä verkoston sekä muiden yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Loiston toiminnasta 2017-2018

Alueverkostot

Loistossa on tällä hetkellä mukana 129 kuntaa ja viisi yksityistä palvelun tuottajaa. Loisto on jaettu kahteentoista alueelliseen verkostoon, joista kaksi on ruotsinkielisiä.Verkostot toimivat alueellisen kehittämisen rakenteina, joissa voidaan jakaa osaamista ja hyviä käytäntöjä sekä yhdessä käsitellä alueiden erilaisia kehittämisen tarpeita. Jokaiselle alueverkostolle on nimetty oma koordinaattori, joka vastaa alueverkoston tapaamisten koolle kutsumisesta ja järjestelyistä. Koordinaattorit toimivat myös alueverkoston yhteyshenkilöinä Opetushallituksen suuntaan. Loisto -alueverkostot kokoontuvat noin kaksi kertaa vuodessa. Koordinaattorit vastaavat tapaamisten koolle kutsumisesta ja järjestelyistä ja tiedottavat niista alueillaan.

Opetushallitus on määritellyt muutamia keskeisiä kehittämisen painopistealueita, joita tullaan käsittelemään osana kaikkien alueverkostojen tapaamisia. Alustavasti teemat ovat seuraavat:
  • Lapsen vasu (syksy 2017)
  • Lasten ja huoltajien osallisuus (kevät 2018)
  • Pedagoginen dokumentointi (syksy 2018)


Koulutukset alueverkostojen kehittämisen tueksi


Pro Practica järjestää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa koulutustilaisuuksia Loisto -alueverkostojen kehittämistyön tueksi syksyllä 2017 sekä keväällä 2018. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa kehittämisosaamista sekä kehittämistyön johtamista. Koulutukset tarjoavat mahdollisuuden syventää omaa osaamista sekä saada käytännön työkaluja paikalliseen kehittämiseen.

Syksyn koulutusten aikataulu

29.-30.8. Lappi
6.-7.9. Pohjois-Suomi
25.-26.9. Itä-Suomi + Kouvola
2.-3.10. Lounais-Suomi
9.-10.10. Länsi- ja Sisä-Suomi: Vaasa, Kokkola
30.-31.10. Länsi- ja Sisä-Suomi: Jyväskylä, Tampere + Hämeenlinna
6.-7.11. Etelä-Suomi: Pääkaupunkiseutu, Raseborg

Koulutusten materiaalit

Alueellisia kehittämisen kohteita

Loisto somessa

Verkostolle on perustettu oma avoin Facebook-ryhmä ”LOISTO – varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto”
Loiston blogi löytyy osoitteesta: https://loisto-tindra.blogspot.fi

Lisätietoja:

Erityisasiatuntija Kirsi Tarkka, , +358 29 533 1527