Reimari – varhaiskasvatuksen kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden kehittämisverkosto


Varhaiskasvatus on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään voimavarana. Varhaiskasvatuksella onkin keskeinen rooli lapsen ja perheen kotouttamisessa sekä osallisuuden lisäämisessä yhteiskuntaan. Maahanmuuton yleistyessä maahanmuuttajataustaiset perheet ja lapset pyritään ottamaan huomioon entistä paremmin myös varhaiskasvatuksessa.

Kehittämisverkosto Reimari toimii varhaiskasvatuksessa henkilöstön ja asiantuntijoiden tukena, jossa mm. pohditaan kansallisia toimintatapoja ja jaetaan osaamista.

Reimarin tavoitteena on

  • vahvistaa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimista varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa
  • tukea maahanmuuttajataustaisten lasten toisen kielen oppimiseen liittyvää kielitietoista kasvatusta ja opetusta
  • lisätä valtakunnallisesti ja paikallisesti yhteistyötä, verkostoitumista ja tiedonkulkua

Reimariin osallistuu varhaiskasvatuksen järjestäjiä (kunnat) ja yksityisiä palvelun tuottajia varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoista

  • koordinaattoreita on yhteensä 81
  • 58 kunnallista ja 2 yksityistä toimijaa

Reimarilla on oma facebook –ryhmä, joihin voivat liittyä näistä teemoista kiinnostunut varhaiskasvatuksen henkilöstö ja asiantuntijat.
Lisätietoja:Kati Costiander
Erityisasiantuntija
puh. 029 533 1526