VET-LSA -hanke

Opetusministeriö ja Opetushallitus ovat mukana (European Large Scale Assessment for Vocational Education and Training) -hankkeessa, jossa on kehitetty ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointiin liittyvää menetelmää, jonka avulla voitaisiin vertailla ammatillisen koulutuksen tuottamaa osaamista eri maissa. Hanke on käynnistynyt kansainvälisesti Saksan johtamana vuonna 2007. Suomi on osallistunut kehittämistyöhön ja hankkeeseen liittyvään esiselvitykseen yhtenä kahdeksasta maasta. Esiselvitys tehtiin neljällä alalla: sosiaali- ja terveysala, kaupan ja hallinnon ala, autoala ja sähköala. Esiselvityksessä olivat mukana Saksa, Ruotsi, Norja, Tanska, Itävalta, Sveitsi, Slovenia ja Suomi.

Esiselvitysvaihe päättyi heinäkuussa 2009, minkä jälkeen kukin maa tekee päätöksen mahdollisesta osallistumisesta hankkeen jatkokehittelyyn ja varsinaiseen oppimistulosten arviointiin. Kukin maa järjestää kansallisen konsultaation. Konsultaation tarkoituksena on esitellä keskeisille sidosryhmille ja yhteistyötahoille hankkeen tulokset sekä keskustella mahdollisuudesta osallistua kansainväliseen oppimistulosten arviointiin. Päätös jatkoon lähtemisestä on tehtävä syyskuun 2009 loppuun mennessä.

VET-LSA -hankkeen kansainvälisen ohjausryhmän jäsenenä ovat johtaja Mika Tammilehto ja opetusneuvos Seija Rasku opetusministeriöstä ja esiselvityksen (Feasibility Studyn) kansallisena koordinaattorina opetusneuvos Mari Räkköläinen Opetushallituksesta.

Esiselvityksen alakohtaiset ekspertit ovat

  • Sosiaali- ja terveysala, koulutuspäällikkö Pirjo Tuominen, Omnian ammattiopisto
  • Autoala, lehtori Alpo Paavola, Rauman ammattiopisto
  • Kauppa ja hallinto, projektiasiantuntija Petri Haltia, Haaga-Helia
  • Sähköala, projektipäällikkö Olavi Lähteinen, Turun Ammatti-instituutti

Liitetiedostona VET-LSA -hankkeen kansallinen raportti: (toimitetaan myöhemmin).

VET-LSA -hankkeen jatkotoimenpiteet:

Kansallisen konsultaation perusteella ja hankkeen suurten kustannusten vuoksi opetusministeriön ammatillisen koulutuksen yksikkö esittää, että Suomi ei lähde mukaan VET-LSA -hankkeeseen tämänhetkisin ehdoin. Mikäli on mahdollista osallistua ensin vain hankkeen tutkimusvälineiden (arviointimenetelmät ja -tehtävät) kehittämisvaiheeseen ja vasta sen jälkeen päättää jatkosta, Suomi on kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen.
Liitetiedostoina perustelumuistio ja vastauskirje Saksaan:
VET-LSA perustelumuistio 22 9 2009 (pdf)
VET-LSA Answer to Germany FI (pdf)

Lisätietoja:
Kansallinen koordinaattori, opetusneuvos Mari Räkköläinen, puh. 040 348 7293, mari.rakkolainen(at)oph.fi
Ohjausryhmän jäsen, opetusneuvos Seija Rasku, puh. 09 160 76963, seija.rasku(at)minedu.fi

 
Hankkeen tiedot
Alkaa2008
Päättyy2009
KouluasteAmmatillinen koulutus
AihepiiriOppimistulosten arviointi