Vaativan erityisen tuen VIP-verkostot

Verkoston tehtävänä on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaamisen alueellisia voimavaroja. Tavoitteena on vastata nykyistä joustavammin ja monipuolisemmin vaativan erityisen tuen oppilaiden ja heidän opettajiensa tarpeisiin lasten ja nuorten omissa toimintaympäristöissä, kuten lähikouluissa. Ennaltaehkäisevä työote painottuu toiminnassa, jonka vakiinnuttaminen on pitkän tähtäyksen tavoite. Verkosto muodostuu sote-uudistusta mukaillen viidestä yhteistyöalueesta, joissa käytännön toiminta tapahtuu.

Vaativan erityisen tuen kehittäminen osana yhtenäisen perusopetuksen kehittämistä käynnistyi kansallisella Kick off -tilaisuudella Helsingissä 12.3.2018. Tämän lisäksi kevään 2018 aikana järjestetään viisi aloitustapaamista.

Aloitustapaamiset keväällä 2018

TAYKS-alue Tampereella 25.4.
HYKS-alue Helsingissä 2.5.
TYKS-alue Turussa 3.5.
KYS-alue Kuopiossa 4.5.
OYKS-alueen tapahtuma Oulussa 29.5. (huom. muutos!)

Kehittämistoiminnan toteuttamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa. Monialainen ohjausryhmä seuraa ja arvioi toiminnan etenemistä. Ohjausryhmän toimintakausi päättyy 31.12.2020.