Vaativan erityisen tuen VIP-verkostot

Verkoston tehtävänä on yhdistää ja syventää varhaiskasvatuksen, esi-, perus- ja lisäopetuksen vaativan erityisen tuen osaamisen alueellisia voimavaroja. Tavoitteena on vastata nykyistä joustavammin ja monipuolisemmin vaativan erityisen tuen oppilaiden ja heidän opettajiensa tarpeisiin lasten ja nuorten omissa toimintaympäristöissä, kuten lähikouluissa. Ennaltaehkäisevä työote painottuu toiminnassa, jonka vakiinnuttaminen on pitkän tähtäyksen tavoite. Verkosto muodostuu sote-uudistusta mukaillen viidestä yhteistyöalueesta, joissa käytännön toiminta tapahtuu.

Vaativan erityisen tuen kehittäminen osana yhtenäisen perusopetuksen kehittämistä käynnistyi kansallisella Kick off -tilaisuudella Helsingissä 12.3.2018. Tämän lisäksi kevään 2018 aikana järjestettiin viisi aloitustapaamista.

Viime keväänä aloitettu kehittämistoiminta jatkuu aktiivisena alkavana syyskautena. Verkoston yhteistoiminta-aluepäivät käynnistää TYKS-alue, jonka tilaisuus on Porissa 13.9. Perässä seuraavat KYS-alue Jyväskylässä 17.9., TAYS-alue Seinäjoella 19.9., HYKS-alue Lappeenrannassa 24.9. sekä OYS-alue Rovaniemellä 4.10.2018.

Kehittämistoiminnan toteuttamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä Opetushallituksen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa. Monialainen ohjausryhmä seuraa ja arvioi toiminnan etenemistä. Ohjausryhmän toimintakausi päättyy 31.12.2020.