Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi

ZOOMI on opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista -toimenpideohjelman Sujuvat siirtymät -osion koordinointihanke, joka toteutetaan Opetushallituksen ja Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto Saku ry:n yhteistyönä 1.8.2015–30.4.2019.

Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan "4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen", erityistavoitteen "9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen" valtakunnallisen Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät -osioon. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Zoomi-hankkeen tavoitteena on

  • muodostaa valtakunnallinen yhteistyöverkosto, jossa ovat mukana sujuvat siirtymät -osion alueelliset ja valtakunnalliset ESR-hankkeet ja niiden koulutuksen järjestäjät sekä muita keskeisiä toimijoita, jotka oleellisesti liittyvät kehittämiskokonaisuuteen
  • tukea, neuvoa ja kouluttaa osion ESR-hanketoimijoita sekä edesauttaa ja syventää verkoston toimijoiden kesken syntyviä yhteistyökumppanuuksia
  • koota ja nostaa esiin jo olemassa olevia toimivia ja joustavia siirtymä- ja koulutusmalleja hankkeiden kehittämistyön tueksi
  • selvittää ja tunnistaa koulutuspolun varmentamiseen liittyviä haastekohtia yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa ja sovittaa yhteen kansallisella ja ESR-rahoituksella kehitettäviä kokonaisuuksia
  • tuottaa hanketoimijoille määrällistä ja laadullista seuranta- ja tutkimustietoa kehittämistyön tueksi sekä arvioida koordinoitavan ESR-hankekokonaisuuden kehittämistyön vaikuttavuutta ja tuottaa lisäarvoa suhteessa kansalliseen kehittämistyöhön.

Osuvaa osaamista -toimenpideohjelman Sujuvat siirtymät -osiosta lisää rakennerahastot verkkosivuilta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sanna Pensonen, Opetushallitus
puh. 029 533 1675,

Projektiasiantuntija Tiina Kärkkäinen, Opetushallitus
puh. 029 5331 709,

Opetusneuvos Jouni Järvinen, Opetushallitus
puh. 029 533 1693,

Assistentti Nina Viitanen, Opetushallitus
puh. 029 533 1769,

Menetelmäkehittäjä Susanna Ågren, SAKU ry
puh. 020 755 1017,

Verkostokoordinaattori Maria Käkelä, SAKU ry
puh.0500 830 710,

Zoomi tukee ja kouluttaa

KEVÄT 2019

Kevään 2019 tilaisuudet:

  • 26-27.3.2019 Siirtymät uudessa ajassa -seminaari

Tervetuloa Zoomin seminaariin Siirtymät uudessa ajassa, joka järjestetään 26-27.3.2019. Seminaari käynnistyy maaosuudella hotelli Radisson Blu Seasidessa ja jatkuu Itämeren aalloilla M/S Silja Europalla laivaseminaarina.

Seminaaripäivien teemana on koulutuspolkujen ja työelämään siirtymien tukeminen tulevaisuusorientoituneesti. Teemaa tullaan tarkastelemaan päivien aikana monesta eri näkökulmasta.

Ilmoittautuminen ma 4.2.2019 mennessä ilmoittautumislinkin kautta. Tästä löytyy seminaarin ohjelma (pdf).

Kevään ja syksyn 2018 tilaisuuksien aineistot