Zoomi – Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi

ZOOMI on opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista -toimenpideohjelman Sujuvat siirtymät -osion koordinointihanke, joka toteutetaan Opetushallituksen ja Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto Saku ry:n yhteistyönä 1.8.2015–30.4.2019.

Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan "4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen", erityistavoitteen "9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen" valtakunnallisen Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät -osioon. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Zoomi-hankkeen tavoitteena on

  • muodostaa valtakunnallinen yhteistyöverkosto, jossa ovat mukana sujuvat siirtymät -osion alueelliset ja valtakunnalliset ESR-hankkeet ja niiden koulutuksen järjestäjät sekä muita keskeisiä toimijoita, jotka oleellisesti liittyvät kehittämiskokonaisuuteen
  • tukea, neuvoa ja kouluttaa osion ESR-hanketoimijoita sekä edesauttaa ja syventää verkoston toimijoiden kesken syntyviä yhteistyökumppanuuksia
  • koota ja nostaa esiin jo olemassa olevia toimivia ja joustavia siirtymä- ja koulutusmalleja hankkeiden kehittämistyön tueksi
  • selvittää ja tunnistaa koulutuspolun varmentamiseen liittyviä haastekohtia yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa ja sovittaa yhteen kansallisella ja ESR-rahoituksella kehitettäviä kokonaisuuksia
  • tuottaa hanketoimijoille määrällistä ja laadullista seuranta- ja tutkimustietoa kehittämistyön tueksi sekä arvioida koordinoitavan ESR-hankekokonaisuuden kehittämistyön vaikuttavuutta ja tuottaa lisäarvoa suhteessa kansalliseen kehittämistyöhön.

Osuvaa osaamista -toimenpideohjelman Sujuvat siirtymät -osiosta lisää rakennerahastot verkkosivuilta.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Sanna Laiho, Opetushallitus
puh. 029 533 1301,

Projektiasiantuntija Sanna Pensonen, Opetushallitus
puh. 029 533 1675,

Opetusneuvos Jouni Järvinen, Opetushallitus
puh. 029 533 1693,

Assistentti Nina Viitanen, Opetushallitus
puh. 029 533 1769,

Menetelmäkehittäjä Susanna Ågren, SAKU ry
puh. 020 755 1017,

Verkostokoordinaattori Maria Käkelä, SAKU ry
puh.0500 830 710,

Zoomi tukee ja kouluttaa

Opetushallituksen ja SAKU ry:n toteuttama Zoomi - sujuvien sirrtymien kansallinen koordinointi -hanke järjestää syksyn 2018 aikana neljä alueellista koulutusta teemalla
"urapolkujen tukeminen ja moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet opiskelijan ohjauksessa".

Kevään tilaisuuksien aineistot

SYKSY 2018

Koulutukset ovat saman sisältöisiä, mutta alustajat ja hyvien käytäntöjen esittelijät ovat osin alueellisia. Koulutustilaisuuksien aamupäivät sisältävät teeman käsittelyä
uuden ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Iltapäivällä tutustutaan alueella kehitettyihin sujuvia siirtymiä tukeviin käytäntöihin.

Syksyn 2018 tilaisuudet:

  • to 27.9.2018 Tampere, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu, Åkerlundindinkatu 8. Ilmoittautuminen päättynyt. Tilaisuuden ohjelma (pdf)
  • ke 10.10.2018 Oulu, Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie, ilmoittautuminen 1.10.2018 mennessä tästä linkistä
  • to 1.11.2018 Lappeenranta, Saimaan ammattiopisto, Sampo, Pohjolankatu 10, ilmoittautuminen 22.10.2018 mennessä tästä linkistä
  • to 8.11.2018 Kuopio, Savon ammattiopisto, Sammakkolammentie 2, ilmoittautuminen 29.10.2018 mennessä tästä linkistä

Koulutusten ohjelmarunko (pdf). Osallistumisvahvistus ja päivitetty ohjelma lähetetään osallistujille ennen koulutuspäivää.

Tilaisuuden ohjelmaan merkityt tarjoilut ovat maksuttomia. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matkakustannuksistaan.