Aineistot

Julkaisut

Siirtymien vaikutus koulutuspolun eheyteen

Laadullisessa selvityksessä tarkastellaan ammatillisen koulutuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Selvityksen teemat muodostuvat Zoomi-hankkeen koordinoiman Sujuvat siirtymät -hankekokonaisuuden tavoitteista. Keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat ammatillisen osaamisen tuottaminen ja joustavat ohjauspolut, koulutuksen läpäisy sekä opinnoista eroamisen problematiikka. Lisäksi tarkastellaan koulutuksen järjestäjien toiminnan kokonaisuutta ja esimerkiksi johtamiskäytäntöjen kehittämistarpeita. Lue lisää (pdf)

Sujuvat siirtymät - valtakunnallisen osion ESR-hankkeiden ulkoinen arviointi

Arvioinnissa selvitettiin, miten ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheita kehittävät Sujuvat siirtymät -osion valtakunnalliset hankkeet ovat onnistuneet määritellyissä kehittämiskohteissa sekä mikä on hankkeiden lisäarvo kansalliseen toimintaan ja rakennerahastotoimintaan. Lisäksi tunnistettiin koulutuksen toteuttamiseen liittyviä vaikutuksia ja alueellisten hankkeiden toiminnan ja tulosten tukea sekä lisäarvoa suhteessa valtakunnalliseen kehittämiseen. Arviointi tukee vielä käynnissä olevia hankkeita niiden kehittämis- ja juurruttamistyössä. Lue lisää (pdf)

Osallisena opinnoissa. Tutkimus oppijoiden osallisuuden vahvistamisesta ammatillisessa koulutuksessa

Osallisena opinnoissa -raportissa osallisuutta on tarkasteltu viiden eri ammatillisen koulutuksen järjestäjän kahden koulutusalan opiskelijoiden mahdollisuuksina vaikuttaa opintoihin ja tehdä opintoja koskevia valintoja, osallisuuden kokemuksena sekä mahdollisuuksina vaikuttaa yhteisöön ja oppilaitoksen hyvinvointiin. Raportti antaa tietoa siitä, miten oppijan omaa aktiivisuutta voidaan tukea ja vahvistaa toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimuksen on toteuttanut Owal Group Oy Opetushallituksen toimeksiannosta. Raportti perustuu ensisijaisesti opiskelijoiden omiin kokemuksiin ja näkemyksiin, joita kerättiin opiskeijakyselyn kautta. Kyselyn tuloksia on peilattu koulutuksen järjestäjien näkemyksiin ja aikaisempiin tutkimuksiin. Lue lisää

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn määrällisen seurannan selvitys lukuvuodelta 2016-2017

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn määrällisen selvitys lukuvuodelta 2016-2017 tuo esille, millaiselta ammatillisen koulutuksen läpäisy näyttäytyy ja mitä muutoksia opinnoistaan eronneiden määrässä on tapahtunut Läpäisyn tehostamisohjelman (2011-2014) jälkeen. Selvityksen tuloksia hyödynnetään ammatillisen koulutuksen siirtymien sujuvuuden kehittämistyössä. Lue lisää (pdf)

Sujuvuutta siirtymiin – Toisen asteen ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheet

Julkaisussa on selvitetty, miten toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjien siirtymä- ja nivelvaiheisiin liittyvät erilaiset toimintamallit ja prosessit toimivat tällä hetkellä arjessa. Lue lisää (pdf)

Verkoston toiminnan seuranta

Sujuvat siirtymät -hankeverkoston seurantakyselyt:

 • 19.10.–4.11.2016, tutustu syksyn 2016 tuloksiin koonti (pdf)
 • 14.3.–3.4.2017, tutustu kevään 2017 tuloksiin, koonti (pdf)
 • 18.10.–14.11.2017, tutustu syksyn 2017 tuloksiin, koonti (pdf)
 • 16.3.–11.4.2018, tutustu kevään 2018 tuloksiin, koonti (pdf)
 • 12.10.–9.11.2018, tutustu syksyn 2018 tuloksiin, koonti (pdf)

Loppuraportti 2019 (pdf) Sujuvat siirtymät -kokonaisuudessa syntyvistä hyvistä käytännöistä

Väliraportit Sujuvat siirtymät -kokonaisuudessa syntyvistä hyvistä käytännöistä:

Tilaisuudet

Kevät 2019

Zoomi -verkoston kohtaaminen 25.4.2019, HUONE Jätkäsaari, Helsinki

Verkostokohtaamisen ohjelma (pdf)

Siirtymät uudessa ajassa -seminaari 26.-27.3.2019, Radisson Blu Seaside ja M/S Silja Europa, Helsinki / Tallinna

Seminaarin ohjelma (pdf)

Esitykset Radisson Blu Seaside 26.3.2019:

Työpajojen esitykset M/S Silja Europa 26.3.2019:

Työpajojen esitykset M/S Silja Europa 27.3.2019:

Zoomi -hankkeen toteuttaman laadullisen selvityksen Siirtymien vaikutus koulutuspolun eheyteen julkistamistilaisuus 1.3.2019, Radisson Blu Plaza, Helsinki

Selvityksen Siirtymien vaikutus koulutuspolun eheyteen tiivistelmä ja julkaisu ovat luettavissa ja ladattavissa täältä

Syksy 2018

Alueellinen koulutus Tampere, 27.9.2018, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Tampereen tilaisuuden ohjelma (pdf)

Alueellinen koulutus Oulu, 10.10.2018, Oulun seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö

Oulun tilaisuuden ohjelma (pdf)

Alueellinen koulutus Lappeenranta, 1.11.2018, Saimaan ammattiopisto, Sampo

Lappeenrannan tilaisuuden ohjelma (pdf)

Alueellinen koulutus Kuopio, 8.11.2018, Savon ammattiopisto

Kuopion tilaisuuden ohjelma (pdf)

Kevät 2018

Sujuvat siirtymät - käytännöt kiertoon, torstai 3.5.2018

Paikka: Finlandia -talo B-sali, kongressisiipi, 3. kerros, sisäänkäynnit tilaisuuteen ovat M1 / K1, lisätietoja sijainnista ja kuluyhteyksistä

Ohjelma (pdf)

Esitykset:

 • Avaussanat - Sujuvat siirtymät - käytänöt kiertoon, esitys (pdf) Ulla-Jill Karlsson, OKM
 • Osallisena opinnoissa - Tutkimus oppijoidenosallisuuden vahvistamisesta ammatillisessa koulutuksessa esitys (pdf) Jauhola, Kortelainen, Owalgroup
 • School to Work: Lippulaiva, osaamisalusta, mahdollistaja, esitys (pdf) Matti Mäkelä
 • Sujuvat siirtymät - valtakunnallisten hankkeiden ulkoinen arviointi, esitys (pdf) Laura Jauhola, Owalgroup
 • Työpaja 1; Vaikuttavuusarvioinnista potkua hankkeen toteutukseen, esitys (pdf) Laura Jauhola, Owalgroup
 • Työpaja 2; Opinnoista eroamisen problematiikka, esitys (pdf) Jukka Vehviläinen, DiaLoog
 • Työpaja 2; Siirtymien vaikutus koulutuspolun eheyteen - ohjauksen keinot keskeyttämisen ja eroamisen ehkäisyyn, esitys (pdf) Jouni Järvinen ja Sanna Pensonen, OPH
 • Työpaja 2; Ryhmätyöt, esitys (pdf)
 • Työpaja 3; Hyvien käytäntöjen dokumentoiminen ja Arjen arkin menetelmäpankki, esitys (pdf) Susanna Ågren, Saku ry

Zoomi tukee ja kouluttaa, alueellista koulutusta keväällä 2018 teemalla "Osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma käytännössä"

Alueellinen koulutus Lahti, 12.4.2018, Koulutuskeskus Salpaus

Ohjelma (pdf)

Esitykset:

 • Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen ammatillisessa koulutuksessa, esitys (pdf) Markku Kokkonen
 • Ohjaamo Lahti nuorten tukena siirtymävaiheessa, esitys (pdf) Jaana Lehtinen
 • NOPSA - Nopea ammatillinen väylä työelämään, esitys (pdf) Anna Alftan
 • Carry On -hanke, kärryllinen työkaluja ohjaukseen, esitys (pdf) Hilkka Huisko ja Erja Pohju

Alueellinen koulutus Helsinki, 22.3.2018, Stadin ammattiopisto

Ohjelma (pdf)

Esitykset:

 • Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen ammatillisessa koulutuksessa, esitys (pdf) Markku Kokkonen, Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tietosisältö (OKM/OPH), liite (pdf)
 • Nuori mieli työssä, esitys (pdf) Sanna-Mari Myllynen
 • NOPSA -hankkeen hyviä käytäntöjä, esitys (pdf) Anna Alftan
 • Carry On -hankeen hyviä käytäntöjä, esitys (pdf) Hilkka Huisko
 • Taitava -hankkeen hyviä käytäntöjä, esitys (pdf) Sirpa Saari ja Mari Mulari

Alueellinen koulutus Rovaniemi 1.3.2018, Lapin koulutuskeskus Redu

Ohjelma (pdf)

Esitykset:

 • Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen ammatillisessa koulutuksessa, esitys (pdf) Merja Lahdenkauppi
 • Pipo 2 - Menolippu työelämään -hanke, esitys (pdf) Antti Vainiokangas
 • Nuoristotakuusta toimeen NOPO - malli, esitys (pdf) Maarit Kopakka ja Paula törmänen

Alueellinen koulutus Pieksämäki15.2.2018, Ammattiopisto Spesia

Ohjelma

Esitykset:

 • Ammattiopisto Spesia, esitys (pdf) Sirkka Kauhanen
 • Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen ammatillisessa koulutuksessa, esitys (pdf) Merja Lahdenkauppi
 • Jatkoväylä - sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun, esitys (pdf) Piia-Elina Ikonen ja Petra Paasonen
 • Siirtymät sujuviksi SISU -hanke, esitys (pdf) Riikka Kaljunen
 • NISU Nivelvaiheiden sujuvoittaminen, esitys (pdf) Helena Hynynen

Alueellinen koulutus Kokkola 25.1.2018, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Ohjelma (pdf)

Esitykset:

 • Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen ammatillisessa koulutuksessa, esitys (pdf) Markku Kokkonen, Opetushallitus
 • Työelämäkumppanin puheenvuoro, esitys (pdf) Maria Isokoski, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Teemaan liittyvien hyvien käytäntöjen esittely:

 • Smidiga övergångar i Svenskfinland esitys (pdf) Harriet Bysted, Yrkesakademin i Österbotten
 • Nojat - Nuorten ohjaus ja auttaminen tulevaisuuteen, esitys (pdf) Piritta Pietilä-Litendahl, Tyrnävän kunta
 • Mix-hanke, esitys (pdf) Anne Eteläaho, Stefan Rönnkvist ja Jouni Anttila, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Syksy 2017

Verkostoista voimaa 9.-10.10.2017, Taitotalo, Helsinki

Ohjelma

Esitykset:

 • NAO- ja MAO-ohjelmien sekä Sujuvat siirtymät -osion tavoitteet ja toiminta, NAO/MAO -tilannekatsaus, esitys (pdf) Erno Hyvönen
 • NAO-ohjelman arviointimatriisi, esitys (pdf) Erno Hyvönen
 • Vaikuttavuusarviointihanke koulutusjärjestelmän siirtymistä, opiskelijan siitymät ja opintopolun sujuvuus koulutuksen nivelvaiheissa, esitys (pdf) Jani Goman
 • Sujuvat siirtymät - tavoitteet ja toiminta, esitys (pdf) Sanna Laiho
 • Tulevaisuuden oppilaitosyhteisöt, esitys (pdf) Antti Maunu
 • Reformin ajankohtaiskatsaus, esitys (pdf) Elise Virnes
 • Esitys (pdf) Ville Heinonen
 • Opettajan johtajuus, esitys (pdf) Ritva Ylitervo

Teemakohtainen työskentelyosuus

1. Alueellinen yhteistyö

2. Opiskelijan tukemisen konsepti

3. Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen

 • Työpajan alustus (pdf) Jussi Jarret
 • Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen, esitys (pdf) Markku Kokkonen
 • Yksilöllisyyttä opintopoluille esitys (pdf)
 • Teemaryhmätyöskentelyn tulokset: ryhmä 1 (pdf), ryhmä 2 (pdf)
 • Padlet: ryhmä 1, ryhmä 2

4. Koulutuksen järjestäjän työelämäpalvelut ja opiskelijan työllistymisen edistäminen ja tukeminen

5. Maahanmuuttajuus

Zoomi tukee ja kouluttaa, alueellista koulutusta teemalla " Valmistumisvaihe ja jatko-opintoihin sekä työelämään siirtyminen" syksyn 2017 tilaisuudet (pdf)

9.11.2017 Rovaniemi, Jokiväylän auditorio, ohjelma (pdf)

Esitykset:

 • Kaikki mahdollisuudet avoinna - jatko-opinnot tähtäimessä, esitys (pdf) Timo Repo
 • Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintopolun aikana, esitys (pdf) Tuija Laukkanen
 • Lapin TNO-palvelut, esitys (pdf) Mirva Petäjänmaa
 • Ennaltaehkäisevä monitoimijuus: Osallisuus ja syrjäytymisen ehkäisy osaksi koulujen toimintakulttuuria, esitys (pdf) Inka Alapuranen ja Miia Välimaa

11.10.2017 Jyväskylä, Jyväskylän ammattiopisto, ohjelma (pdf)

Esitykset:

 • Kaikki mahdollisuudet avoinna - jatko-opinnot tähtäimessä, esitys (pdf) Timo Repo
 • Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintopolun aikana, esitys (pdf) Tuija Laukkanen
 • Vähälä Yhtiöt, työelämäkumppanin puheenvuoro, esitys (pdf) Hannu Paananen
 • Yhteistyö Vähälä Yhtiöiden kanssa, esitys (pdf) Janne Kaija
 • eBoss-hanke, esitys (pdf) Merja Kurunsaari
 • Omalle polulle korkeakouluuun, esitys (pdf) Matti Pennanen

4.10.2017 Vaasa, Vamia, ohjelma (pdf)

Esitykset:

 • Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintopolun aikana, esitys (pdf)Tuija Laukkanen
 • Kaikki mahdollisuudet avoinna - jatko-opinnot tähtäimessä, esitys (pdf) Timo Repo
 • Työelämäkumppanin puheenvuoro, esitys (pdf) Riku Asukas
 • Taitava- ja StepOn -hankkeiden yhteinen hyvä käytäntö, esitys (pdf) Riitta Tuokko ja Tarja Puskala
 • Suunnitelma B -hanke, esitys (pdf) Suvi Kohtala
 • Nojat -hanke, esitys (pdf) Piritta Pietilä-Litendahl

7.9.2017 Lappeenranta, Saimaan ammattiopisto, ohjelma (pdf)

Esitykset:

 • Ammatillisen osaamisen ja työelämäyhteistyön rakentaminen opintojen aikana, esitys Tuija Laukkanen (pdf)
 • Kaikki mahdollisuudet avoinna - jatko-opinnot tähtäimessa, esitys Timo Repo (pdf)
 • Oppilaitos - työelämäyhteistyö, esitys Ari Pylkkänen (pdf)
 • Yksilöllisyyttä opintopoluille (YPO), esitys Susanna Kankaanranta (pdf)
 • Opit työssä, esitys Sari Häkkinen, Marjo Jokipii (pdf)
 • Jatkoväylä - sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun, esitys Sanna Lappalainen (pdf) ja esitys Mervi Lätti (pdf)

Kevät 2017

SUJUVAT SIIRTYMÄT – YHDESSÄ SAA AIKAAN ENEMMÄN 3.-5.5.2017 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Viking Mariella

Yhteistyöseminaarin tavoitteena on tiedon, osaamisen ja näkökulmien jakaminen, uuden löytäminen ja vanhan täydentäminen. Lopputuloksena syntyy uudenlaista yhteistyötä ja ideoita hankkeiden toteutuksiin ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Seminaaripäivien ohjelma (pdf)

Esitykset:

 • Verkot vesille, ammatillisen koulutuksen reformin päälinjat, esitys(pdf) Elise Virnes
 • Nuorten elämänpolut ja monialaisen yhteistyön tarjoumat, esitys(pdf)Seija Nykänen
 • Yksin tekemisestä monialaiseen palveluiden yhteensovittamiseen, esitys(pdf)Mikko Hytönen
 • Nuorten uraohjaus – käytännön työvälineitä opetukseen ja ohjaukseen oppilaitoksessa ja työpaikoilla sekä case Varia, esitys (pdf) Sini Bask
 • Näkökulmia ja välineitä uraohjaukseen, esitys (pdf) Mikko Nykänen
 • AMIS 2016 ‑tutkimus ja tulevaisuuden näkymät ammatillisen koulutuksen jälkeen, esitys (pdf) Maiju Korhonen

Työpajat

 • Tyopaja 1: Verkostosta voimaa muutokseen ja työssäjaksamiseen, esitys (pdf) Mikko Nykänen
 • Työpaja 2A:Sujuvat siirtymät -projektipäällikköpaja: esitys (pdf) Sanna Laiho, Vakuuttavia vaikutuksia, esitys (pdf) Matti Mäkelä. Projektin tuloksellisuuden arviointilomake (pdf). Projektin vaikuttavuus- ja hyötyanalyysilomake (pdf)
 • Työpaja 2B: Maahanmuuttajanuorten ohjaus ja joustavat koulutuspolut, esitys Anu Parantainen ja Matti Mäkelä
 • Työpaja 3: Byströmin talon yhteistoiminta eri sektoreiden kanssa, esitys (pdf) Virpi Huittinen ja Jutta Pernu-Määttä
 • Työpaja 4: Yhdessä reformin laineilla
 • Työpaja 5: Miten tulevaisuuteen ohjataan, esitys (pdf) Sari Miettinen, Nina Pietikäinen

Zoomi -hanke kouluttaa (pdf), alueellista koulutusta teemalla "Opiskelijoiden tuki ja ohjaus yksilöllisen koulutuspolun eri vaiheissa"

19.04.2017, Joensuu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, ohjelma (pdf)

Esitykset:
 • Tilaisuuden avaus Jatta Herranen, esitys (pdf)
 • Ohjauksen merkitys eri nivelvaiheissa, Ville Virtanen, esitys (pdf)
 • Oppimista joustavasti ja toiminnallisesti yksilöllisillä poluilla, Sirkku Ohvo, esitys (pdf)
 • Monitoimijainen työote Ohjaamossa, Tero Vornanen, esitys (pdf)
 • Hankkeesta arjen käytännöksi – hyvien käytäntöjen esittely- ja arviointipaja, Work Smart - Älykkäästi töihin -hanke, Jari Uimonen, esitys (pdf)

22.3.2017 Oulu, Oulun seudun ammattiopisto, ohjelma (pdf)

Esitykset:

 • Päivän avaus Juha Virsiheimo, esitys (pdf)
 • Ohjauksen merkitys eri nivelvaiheissa, Ville Virtanen, esitys (pdf)
 • Oppimista yksilöllisillä ja työvaltaisilla poluilla. Sirkku Ohvo, esitys (pdf)
 • OSAOn osallistava puheenvuoro: Kohti uutta ammatillista koulutusta, Maarit Kopakka, Paula Törmänen, Kati Pääkkönen, Merja Paloniemi, Antti Vainiokangas, esitys (pdf)
 • Kurkistus Amis osaa -verkkotapahtumaan 1.12.2017, Jari Viitasalo, esitys (pdf)

8.3.2017 Helsinki, Stadin ammattiopisto, ohjelma (pdf)

Esitykset:

 • Päivän avaus Leena Mäkelä, esitys (pdf)
 • Näkökulmia ohjaukseen, Ville Virtanen, esitys (pdf)
 • Tavoitteena: Hankkeesta arjen käytännöksi, Ville Virtanen, esitys (pdf)
 • Yhteinen ohjaus Helsingissä, Sanna Velin ja Sirkku Reponen, esitys (pdf)
 • Joustavaa ja toiminnallista pedagogiikkaa, Sirkku Ohvo, esitys (pdf)
 • Väliraportin tulokset, Susanna Ågren, esitys (pdf)

Sujuvat siirtymät – hyvistä käytännöistä uusia ideoita -seminaari tiistai 7.2.2017, Finladia-talo, terassisali, 1. krs

Seminaarin tarkoituksena on levittää sujuvat siirtymät -ESR-kokonaisuudessa kehitettyjä, ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheisiin liittyviä hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä sekä tuoda esiin myös muiden kehittämishankekokonaisuuksien tuloksia. Tule hakemaan hyviä ideoita, verkostoitumaan ja näkemään omin silmin, mitä on saatu aikaiseksi. Seminaari on tarkoitettu kaikille ammatillisen koulutuksen kehittäjille ja hanketoimijoille.

Esitykset:

 • Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta, esitys (pdf)Kati Lounema
 • Ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheet – kartoituskyselyn satoa, esitys (pdf) Kaisa Harjunpää
 • Ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheet – selvityksen tuloksia, esitys (pdf) Sanna Laiho
 • Hankekartoituksen tulokset, esitys (pdf) Susanna Ågren
 • Kurkkaa, miten muut sen tekevät – Valmasta työelämään ja oppisopimuskoulutukseen, esitys (pdf)Kati Pääkkönen
 • Vertaansa vailla – toimintamalleja ja työkaluja vertaiskehittämisen tueksi, esitys (pdf)Niina Salonen
 • Opiskelijan ehjä opinpolku – kehittämistyön tuloksia, esitys (pdf)Minna Ahokas
 • KOMEalla vauhdilla kohti kone- ja tuotantotekniikkaa, esitys (pdf) Anu Parantainen
 • Kokemuksia kohtaamisesta, esitys (pdf) Ville Virtanen

Tutustu tuloksiin:

Siirtymät sujuviksi, Sisu-hanke (pdf)

Sujuvat siirtymät -hanketyöpaja 15.11.2016, Opetushallitus, Helsinki

Työpaja on suunnattu Osuvaa osaamista -toimenpideohjelman Sujuvat siirtymät -osion valtakunnallisten ja alueellisten hankkeiden toimijoille.

Sujuvat siirtymät teemaseminaari: johtajuus ja ammatillisen koulutuksen kehittämistoiminta tiistaina 27.9.2016, Paasitorni, Helsinki

Seminaarin tarkoituksena oli pyrkiä yhdessä löytämään toimintamalleja entistä paremmin toteutettuun ammatilliseen koulutukseen.

Esitykset:

 • Ajankohtaiskatsaus ammatilliseen koulutukseen, esitys (pdf), tallenne (OPH, YouTube) Esa Karvinen, ammattikoulutus-toimintayksikön johtaja, Opetushallitus
 • Kehittämisen johtaminen niukkenevin resurssein, esitys (pdf), tallenne (OPH, YouTube) Markku Aunola, senior consultant
 • Organisaation kokonaisvaltaisen tuen vaikutus kehittämistyöhön, esitys (pdf), tallenne (OPH, YouTube) Hannu Laurila, kuntayhtymän johtaja, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Digiarki Keudassa Prezi-esityslinkki, tallenne (OPH, YouTube), Outi Komi, toimialapäällikkö ja Sari Mallat-Ahola, kouluttaja, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Iikka Lovio, esitys (pdf) palvelumuotoilija, PALMU

Sujuvat siirtymät - hanketyöpaja 20.5.2016, Seinäjoki

 • Päivän ohjelma (pdf)
 • Ajankohtaista Zoomi-hankkeessa, Sanna Laiho, esitys (pdf)
 • Hankkeiden tulosten mallintaminen ja arviointi, Ville Virtanen, Arjen arkki -malli (pdf)
 • Tuloksia ja koettuja haasteita Sisu-hankkeessa; Siirtymät sujuviksi, hankehelmet ja kysymykset Hanna Nuutinen, esitys (pdf)

Sujuvat siirtymät - ohjauksen teemaseminaari 2.5. - 4.5.2016, m/s Mariella, Viking Line

 • Seminaarin avaus, esitys (pdf) ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus, yksikön päällikkö Kati Lounema
 • Ohjaus osallisuuteen, esitys (pdf) tutkija, valt.tri Antti Maunu
 • Osatyökykyisyys osana koulutusta ja työllistymisen tukemista, esitys (pdf) kehittämispäällikkö Kaija Ray, Vates-säätiö
 • Kommenttipuheenvuoro, esitys (pdf) kehitysjohtaja Petteri Ora, Kiipulan ammattiopisto
 • Ohjaamoyhteistyö, esitys (pdf) palvelupäällikkö Mervi Huttula, Ohjaamo Keski-Uusimaa
 • Flagships combating NEETs in the Baltic Sea Region, Project Manager Gunnar Anderzon, Swedish Association of Local Authorities and Regions, esitys Scool to work (pdf), esitys Plug In (pdf)

Työpajat

1. Ohjauksen mittaristo ja sen käyttökokemukset

2. Hyvinvointiraportoinnin malli, opiskelijat ohjaimissa, opiskelijoiden kuvaus työpajasta (pdf)

3. Tulokset tuotteiksi: Tulokset tuotteeksi Turun tapaan, esitys (pdf) Jaana Kilpinen

4. Mitä tulevaisuuden osaamistarpeet ja ammatit vaativat ohjaajuudelta - ideapaja: esitys (pdf) Mikko Hytönen

5. Ohjaamoyhteistyö käytännön työssä: Koulutuksenjärjestäjien työpajassa esiin nouseet havainnot, kooste (pdf) Mervi Huttunen

6. Monenlaisten oppijoiden ohjaus työelämään ja työelämässä: Onnistunut työssäoppiminen, esitys (pdf) Liisi Mattila ja Anu Parantainen

7. Erilaisten tarpeiden tunnistaminen ja tukiverkon rakentaminen peruskoulusta toiselle asteelle: Opiskeijan opiskelusuhteen tietojen hallinta, esitys (pdf) Minna Ahokas

Opiskelijan ohjauksen ja sujuvien siirtymien hyvät käytännöt runomitassa, SAMPO runojulkaisu (pdf)

Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016, Finlandia-talo, Helsinki

 • Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta, esitys (pdf), tallenne (YouTube) Mika Tammilehto, ylijohtaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Luotsaamalla läpi ammatillisen koulutuksen, esitys (pdf), tallenne(YouTube) Jukka Vehviläinen, tutkija, DiaLoog-tutkimuspalvelut
 • Ruutia uusiin hankkeisiin, esitys (Thinglink) esitys ( Thinglink), tallenne (YouTube) Ville Virtanen, verkostokoordinaattori, SAKU ry
 • Mistä Zoomissa on kyse, mitä hanke voi tarjota, esitys (pdf), tallenne (YouTube) Sanna Laiho, projektipäällikkö, Opetushallitus
 • Ajankohtainen hankehakuinfo, esitys (pdf), tallenne (YouTube) Elise Virnes, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö

  Katsaus käynnissä olevaan valtakunnalliseen kehittämistyöhön:
 • AAVA – avoin väylä ammattiin, esitys, tallenne (YouTube) Jaana Kilpinen, projektipäällikkö, Turun kaupunki
 • Poluttamo - Oma digipolku oppimiseen, esitys (pdf), tallenne (YouTube) Piia Liikka, verkostokoordinaattori, Suomen e-oppimiskeskus ry
 • Siirtymät sujuviksi (SISU) kohti ammattia ja työelämää joustavissa alueellisissa verkostoissa, esitys (pdf), tallenne (YouTube) Hanna Nuutinen, projektipäällikkö, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
 • Yksilöllisyyttä opintopoluille, esitys (pdf), tallenne (YouTube) Marja-Liisa Vesterinen, tutkimusjohtaja, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Iltapäivän teematyöskentelyryhmät:

 • Opintoihin kiinnittymisen varmistaminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, henkilökohtaistaminen
  Oma reitti -hanke (pdf), kpedu
  Yksilölliset työvaltaiset polut (pdf)
 • Työuralle tai jatko-opintoihin sijoittumista tukevat mallit
 • Opinnot keskeyttävien jatkopoluttaminen
 • Erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajien koulutuspolut

Teemaryhmien koonti (pdf)
Läpäisyohjelman historiikki, julkaisu (pdf)