Kontakta oss

Telefon: 029 533 1000
Officiell e-postadress:
Fax: 029 533 1035
Postadress: Utbildningsstyrelsen, PB 380, 00531 Helsingfors
Besöksadress: Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors
Vardagar öppen kl. 8.00–16.15

Priset på samtal till alla nummer är normal mobiltelefon- eller lokalnätsavgift. I fortsättningen kommer telefonsamtalen till Utbildningsstyrelsens växel att spelas in, eftersom vi vill garantera kvaliteten på kundtjänsten.

Det finns en tillgänglig hiss i samband med huvudingången vid Hagnäskajen 6 (i bruk under kundtjänstens öppettider). I fastigheten erbjuds möjlighet att använda en induktionsslinga.

Kontaktuppgifter till direktörerna

Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen
generaldirektörens assistent Mirja Voutilainen, tfn 0295 331 602

Kundrelationer, direktör Jorma Kauppinen, tfn 0295 331 091
direktörens sekreterare Merja Väänänen, tfn 0295 331 228

Lärande och internationalisering, direktör Anni Miettunen, tfn 0295 331 612
direktörens sekreterare Nina Viitanen, tfn 0295 331 769

Information och kunskap, direktör Raakel Tiihonen, tfn 0295 331 211
direktörens sekreterare Maria Gluschkoff , tfn 0295 331 616

Verksamhetsstöd, förvaltningsdirektör Matti Lahtinen, tfn 0295 331 241

Effekt och innovation, direktör Samu Seitsalo, tfn 0295 338 575
direktörens sekreterare Helena Olenius, tfn 0295 338 576

Svenskspråkig verksamhet, direktör Gun Oker-Blom, tfn 0295 331 138
direktörens sekreterare Eva Heininen, tfn 0295 331 061

E-post:

Kontaktuppgifter till personalen

I personregistret finns kontaktuppgifter till Utbildningsstyrelsens personal. Du kan söka på namn, tjänstebeteckning, enhet eller uppgift genom att skriva in sökord i fälten.

Fysisk tillgänglighet

Utbildningsstyrelsen fungerar som hyresgäst i ämbetshuset vid Hagnäskajen 6 tillsammans med Finlands Akademi, CIMO och några andra aktörer. Utbildningsstyrelsen utvecklar tillgängligheten vid sina verksamhetspunkter tillsammans med samarbetspartnerna i fastigheten.

Tillgängligheten i verksamhetspunkterna stöds genom kartläggningar. Resultaten och utvecklingsförslag används som stöd vid beslutsfattande och fortsatta åtgärder.

För fysiskt funktionshindrade finns en tillgänglig hiss i samband med huvudingången vid Hagnäskajen 6 (i bruk under kundtjänstens öppettider). Parkeringsplatser reserverade för besökare finns på den sida av fastigheten som vetter mot Hagnäsgatan 2. I fastigheten erbjuds möjlighet att använda en induktionsslinga.

Kundtjänsten i ämbetshusets aula ger närmare information om gångrutter, parkeringsplatser och övrig tillgänglighet.

Kundtjänsten vid Hagnäskajen 6
tfn 046 922 5895
öppet: 8.00–16.15

Eventuell respons i anslutning till tillgängligheten kan riktas till kundtjänstens e-post.

Fristående enheter under Utbildningsstyrelsen

Nationella centret för utbildningsutvärdering

Telefon: 029 533 5500
Officiell e-postadress:
Postadress: Nationella centret för utbildningsutvärdering, PL 28, 00101 Helsingfors
Besöksadress: Nationella centret för utbildningsutvärdering, Mannerheimplatsen 1 A, 00101 Helsingfors

Studentexamensnämnden

Telefon: 0295 338 200
Officiell e-postadress:
Postadress: Studentexamensnämnden, PB 50, 00581 Helsingfors
Besöksadress: Studentexamensnämnden, Söderviksgatan 10 B, 00580 Helsingfors

 

Kontaktuppgifter till ansökningsrådgivning

Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning

Studieinfos handledning och rådgivning
tfn 029 533 1010

Information om telefontjänstens öppettider ges på Studieinfo.fiAdressuppgifter och forskningsmaterial

Uppgifter om antalet sökande via Studieinfo och material för forskningsändamål levereras av Utbildningsstyrelsen. Förfrågningar till adressen . Materialet är avgiftsbelagt.

Nätfakturering

Vår adress för digitala fakturor är:

FO-nummer: 2769790-1
OVT-signum: 003727697901
Förmedlare av nätfakturor: OpusCapita Solutions Oy
Förmedlarsignum: E204503

Om ni inte har ett system som producerar nätfakturor, kan ni anlita den statliga, avgiftsfria nätfaktureringstjänsten för att göra och skicka nätfakturor.

Kontaktuppgifter till läroanstalter

Kontaktuppgifter till skolor och läroanstalter i Finland kan köpas från Utbildningsstyrelsen.

Vi säljer inte e-postadresser.

Mer information: Sirkku Lähdesmäki,
tfn. 029 533 1140,