Utbildningsstyrelsens bibliotek

Samlingarna i Utbildningsstyrelsens bibliotek har överförts som en del av det gemensamma biblioteket på Hagnäskajen 6. Tyvärr finns det ingen informationstjänst eller lånemöjlighet tillgängliga för utomstående användare. Samlingarna är emellertid tillgängliga i bibliotekets utrymmen för kundbetjäning.