Kontaktuppgifter till registraturen och arkivet

Handlingar riktade till Utbildningsstyrelsen kan lämnas till tjänsten i ämbetsverkets aula, adress Hagnäskajen 6, må-fr kl. 8.00–16.15. Om besök på registraturen eller i arkivet ska avtalas på förhand med registraturens eller arkivets personal.

Postadress: Utbildningsstyrelsen, PB 380, 00531 Helsingfors
Besöksadress: Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors
E-postadress:

Telefon: 029 533 1000 (växel)
Direkta telefonnummer till tjänstemännen finns i registret Kontaktuppgifter till personalen.

Fax: 029 533 1035