Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on

  • tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
  • tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua
  • edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa
  • ennaltaehkäistä syrjäytymista ja lisätä osallisuutta
  • tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan
  • mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Toiminnan järjestäminen

Kunta vastaa toiminnan kokonaisuudesta. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai se voi hankkia palvelut esimerkiksi järjestöiltä tai yhteisöiltä. Kunnilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tarjota toimintaa.

Kunta saa valtionosuutta perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Toimintaa tulee tarjota joko 570 tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana, kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle keskimäärin 3 tai 4 tuntia päivässä. Toimintaan osallistumisesta voidaan periä kohtuullisia asiakasmaksuja (120-160 €/kk). Toimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti klo 7–17. Osallistuminen on lapselle vapaaehtoista.

Kunnan tulee hyväksyä aamu- ja iltapäivätoimintaa varten toimintasuunnitelma. Toiminnan suunnittelussa painotetaan muun muassa yhteistyötä kotien ja koulujen, eri hallintokuntien sekä toiminnan järjestäjien kanssa.

Lapsen aamu- ja iltapäivätoimintaa voi olla myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet tulee voimaan 1.8.2011. Liitteenä Opetushallituksen erityisasiantuntija Riitta Rajalan koulutusmateriaali toiminnan järjestäjille.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011 (pdf)