Ammattikorkeakoulut

Opinnot ammattikorkeakoulussa tarjoavat käytäntöön suuntautuvan vaihtoehdon yliopisto-opinnoille. Ammattikorkeakouluun hakevan pohjakoulutukseksi soveltuu mm. lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto. Tutkintoon johtava koulutus on ammattikorkeakouluissa maksutonta.

Valtaosa ammattikorkeakouluista on monialaisia eli niissä tarjotaan koulutusta useilla eri koulutusaloilla. On tavallista, että ammattikorkeakoulun toimipisteitä sijaitsee usean eri paikkakunnan alueella. Ammattikorkeakoulujen koulutukset suunnitellaan yhteistyönä työelämän kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimii 24 ammattikorkeakoulua. Näiden lisäksi ammattikorkeakoulutusta tarjoaa Ahvenanmaalla toimiva Högskolan på Åland ja sisäministeriön hallinnonalaan kuuluva Poliisiammattikorkeakoulu.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus kestää kokopäiväopintoina 3–4,5 vuotta (laajuus 180–270 opintopistettä), ja opintoihin sisältyy puolen lukuvuoden mittainen työharjoittelu.
Ammattitaitoa voi ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen syventää suorittamalla ammatilliset erikoistumisopinnot, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tai muita ammattikorkeakouluissa aikuiskoulutuksena tarjottavia opintoja. Avoimissa ammattikorkeakouluissa voi suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen toisen vaiheen korkeakoulututkinto, johon voi hakea jos on hankkinut vähintään kolme vuotta alan työkokemusta ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suoritettuaan. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus kestää päätoimisina opintoina 1–1,5 vuotta (laajuus 60–90 opintopistettä).