Oppisopimuskoulutusta koskeva lainsäädäntö

Koulutuksessa noudatettavat keskeiset lait, asetukset ja työehtosopimukset

Oppisopimuskoulutuksessa noudatetaan seuraavia säännöksiä:

Opetustoimen lainsäädäntö

  • laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta (L 630/1998, A 811/1998)
  • laki ja asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L 631/1998, A 812/1998)
  • laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (L 1705/2009) ja siihen liittyvä asetus (A 1766/2009)

Työoikeus

  • työsopimuslaki (55/2001)
  • työntekijän työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja työntekijän muuta suojelua koskevat säännökset (esim. työturvallisuuslaki 738/2002)
  • alaa koskeva työehtosopimus.
 

Lisää aiheesta

Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen (pdf) Opetusministeriön kirje 19.6.2008

Työehtosopimukset (Finlex)