Oppisopimus

Oppisopimuksen käytäntöön liittyvissä asioissa palvelevat paikalliset koulutuksen järjestäjät.

Opiskelija ja työnantaja solmivat oppisopimuksen, josta tulee käydä ilmi sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, suoritettava tutkinto sekä opiskelijan palkkauksen perusteet (alaa koskeva työehtosopimus). Näiden lisäksi sopimuksessa tulee ilmetä:

 • keskeiset työtehtävät
 • koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus ja tietopuolisen koulutuksen järjestäjä
 • tietopuolisten opintojen ajoittuminen koulutusajalle
 • vastuulliset työpaikkakouluttajat
 • muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat
 • työnantajalle maksettava koulutuskorvauksen määrä

Oppisopimus voidaan purkaa:

 • työsuhteen koeaikana
 • yhteisellä sopimuksella
 • työsopimuslain 8 luvun 1§ ja 3§:ssä säädetyillä perusteilla
 • kun työnantaja lopettaa liikkeensä, joutuu konkurssiin tai kuolee
 • koulutuksen järjestäjän luvalla perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen
 • koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta lain ja asetuksen säädöksiä tai tehdyn sopimuksen määräyksiä

Sopimuksen hyväksyy aina koulutuksen järjestäjä, jolla tarkoitetaan oppisopimustoimistoa tai oppisopimuskoulutusta järjestävää oppilaitosta. Oppisopimuksessa noudatetaan alaa koskevaa työehtosopimusta. Osana koulutusta tulee järjestää mahdollisuus suorittaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa säädetty näyttötutkinto.