Opiskelijalle oppisopimuksesta

Oppisopimus on työnantajan ja opiskelijan välinen määräaikainen työsopimus, jonka mukaan opiskelija tekee työnantajalle työtä tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena korvausta vastaan saavuttaakseen ammattitaidon tietyssä ammatissa.

Oppisopimuksessa on mainittava sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus ja tutkinto, johon oppisopimus valmistaa sekä opiskelijan palkkauksen perusteet. Lisäksi sopimukseen merkitään vastuullinen työpaikkakouluttaja ja oppilaitos, joka vastaa tietopuolisesta koulutuksesta. Oppisopimuksen lisäksi työnantajan ja uuden työntekijän kannattaa solmia erikseen oppisopimuksen mittainen määräaikainen työsopimus.

Oppisopimus soveltuu opiskelijalle kun,

 • henkilö haluaa käytännön ammattitaidon
 • ammatillinen koulutus tai muodollinen pätevyys puuttuu
 • työtehtävät laajenevat uusille tehtäväalueille
 • kouluttaudutaan kokonaan uuteen ammattiin
 • koulutuksella kehitetään henkilön ammattitaitoa ja osaamista työn ohessa
 • suoritetaan loppuun keskeytyneet ammatilliset opinnot.

Opiskelija saa:

 • ammattitaitoa ja uusia näkökulmia työhön
 • maksuttoman koulutuksen ja tutkinnon
 • alan työehtosopimuksen mukaisen palkan ja työkokemuksen
 • verottomia opintososiaalisia etuja tietopuolisten opintojen ajalta, jos työnantaja ei maksa palkkaa ao. ajalta
 • hakukelpoisuuden jatko-opintoihin, jollei sitä aikaisemmin ole.

Opiskelija sitoutuu:

 • määräaikaiseen työsopimukseen
 • suorittamaan asianmukaisesti annetut tehtävät työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena
 • osallistumaan säännöllisesti tietopuoliseen koulutukseen
 • osallistumaan tutkintoon kuuluviin tutkintotilaisuuksiin (näyttöihin).