Viranhaltijalle oppisopimuksesta

Oppisopimuskoulutus voi perustua myös viranhaltijan ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen (viranhaltijan oppisopimus), jos työnantaja ja koulutuksen järjestäjä ovat 1. momentissa tarkoitetulla tavalla sopineet koulutuksen järjestämisestä.

Koulutus ei kuitenkaan tällöin perustu työsopimukseen, eikä siihen sovelleta 18 §:ää. Viranhaltijan oppisopimus voidaan tehdä myös sellaisen henkilön kanssa, joka on virkasuhteeseen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa. Työnantaja ja viranhaltija voivat yhteisellä sopimuksella purkaa viranhaltijan oppisopimuksen välittömästi. Koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen viranhaltijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos koulutuksessa ei noudateta tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä tehdyn sopimuksen määräyksiä.