Yrittäjälle oppisopimuksesta

Oppisopimus sopii yrittäjälle, kun

  • on tarve kehittää uuden yrityksen liiketoimintaa
  • halutaan vahvistaa ja kehittää omaa yrittäjyysosaamista
  • halutaan kehittää ja vahvistaa omaa ammattitaitoa
  • yrittäjäpolvenvaihdoksessa tarvitaan koulutusta jatkajalle

Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu koulutuksen järjestäjän ja yrittäjän väliseen koulutussopimukseen. Yrittäjän oppisopimuksessa sovelletaan samoja tavoitteita ja säännöksiä ja määräyksiä kuin muuhunkin oppisopimuskoulutukseen. Yrittäjä voisuorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja ja muuta lisäkoulutusta.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus on mahdollinen, kun

  • henkilö on tehnyt ilmoituksen yrittäjätoiminnan aloittamisesta verottajalle
  • hän maksaa yrittäjän eläkevakuutusta
  • yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja/tai arvolisäperintärekisteriin.
  • henkilön pääasiallinen toimeentulo tulee yritystoiminnasta

Yrittäjän kouluttautuessa oppisopimuksella oppimisympäristönä on oma yritys. Työpaikkakouluttajana toimii usein toinen yrittäjä tai joku muu alan ammattilainen. Koulutuskorvausta ei voida maksaa yrittäjän omalle yritykselle vaan ohjausraha maksetaan kouluttavalle yritykselle. Opintososiaaliset etuudet koskevat myös yrittäjää, jos teoriakoulutuspäivistä tulee tulonmenetystä. Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä tapa kehittää yritystä ja omaa osaamista käytännönläheisesti omaan työhön nivoutuen.