Taloudelliset etuudet oppisopimuskoulutuksessa

Oppisopimuskoulutukseen liittyvä valmistava koulutus ja tutkintotilaisuudet ovat maksuttomia opiskelijalle ja työnantajalle. Paikallinen oppisopimuskoulutuksen järjestäjä saa koulutuksen järjestämiseen valtion rahoitusta.

Opiskelijan etuudet

Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Myös vuosiloman ja ylitöiden korvaamisessa noudatetaan alan työehtosopimusta. Teoriajaksojen aikana opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa ko ajalta palkkaa.
 
Opintososiaaliset etuudet opiskelijalle:

  • päiväraha 15 € /opetuspäivä
  • perheavustus 17 € /opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia
  • matkakorvaus, jos matka tietopuoliseen opetukseen on yli 10 km kotoa tai oppisopimuspaikasta (yksi meno-paluu/ kurssijakso, halvimman matkustustavan mukaan)
  • majoittumiskorvaus 8 € (yövyttäessä opiskelupaikkakunnalla)

Työnantajan etuudet

Oppisopimuksen aikana työnantajalle maksetaan aina koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutuskorvaus sovitaan tapauskohtaisesti oppisopimusta tehtäessä ja koulutuskorvauksen maksaa oppisopimustoimisto tai oppisopimuksen järjestävä oppilaitos

Koulutuskorvaus maksetaan yleensä jaksojen mukaan kaksi tai kolme kertaa vuodessa tai kertakorvauksena koko oppiajalta. Koulutuskorvauksen määrä riippuu koulutusalasta ja tietopuolisen koulutuksen hinnasta ja siitä maksaako työnantaja opiskelijalle palkan teoriapäivien osalta.

Mikäli oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön työnhakija, voi työnantaja saada myös työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Oppisopimuksen osalta palkkatukea voidaan maksaa koko oppisopimuksen ajalta. Palkkatuen hakee työnantaja ja sen määrästä päättää se työvoimatoimisto, jossa palkattava henkilö on työnhakijana.