Oppisopimuskoulutuksella suoritettavat tutkinnot

Oppisopimuksella voit opiskella ammatillisen perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon käytännön työtehtäviä tekemällä. Oppisopimuskoulutuksessa noudatetaan Opetushallituksen vahvistamia tutkintojen ja opetussuunnitelmien perusteita, joita on yhteensä noin 360. Tutkinnot suoritetaan yleensä näyttötutkintona, mutta ammatilliset perustutkinnot on mahdollista suorittaa myös opetussuunnitelma perusteisena. Ammattikorkeakoulu-, tiede- ja taidekorkeakoulututkintoja ei voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena.

Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Tutkinnon perusteissa määritelty osaaminen ja ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa. Tutkintotilaisuudet pyritään toteuttamaan aina aidoissa tai aidon kaltaisissa työtilanteissa, mieluiten omalla työpaikalla. Tutkintotilaisuuden järjestäjän tehtävänä on järjestää opiskelijalle mahdollisuus osallistua näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen aikana tai sen päätteeksi. Tutkintomaksu on 1.3.2011 alkaen 58€. Tutkintomaksun maksaa tutkinnon suorittaja itse. Tutkintotilaisuuden järjestävä oppilaitos perii maksun opiskelijalta ja tilittää sen Opetushallitukselle. Oppisopimuskoulutuksessa myös työnantaja voi maksaa tutkintomaksun, jos osapuolet niin sopivat.

Hakukelpoisuudet jatko-opintoihin

Näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto (nimellinen laajuus 120 ov) tai vastaava aikaisempi tutkinto tuottavat laajuudestaan riippuen yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.
Ammatillinen perustutkinto, jonka nimellinen laajuus on alle 120 ov, antaa kelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin. Henkilö voi laajentaa tämän yleiseksi kelpoisuudeksi ammattikorkeakouluopintoihin suorittamalla lisäksi laajuudeltaan sellaiset yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot, jotka laajentavat perusopetuksen jälkeiset opinnot kolmeen vuoteen, taikka hankkimalla vähintään kolmen vuoden työkokemuksen tutkinnon suorittamisen jälkeen sitä vastaavalla alalla. Edellä tarkoitettu alakohtainen jatko-opintokelpoisuus kohdentuu suoritetun näyttötutkinnon alan perusteella johonkin seuraavista kahdeksasta koulutusalasta: humanistinen ja kasvatusala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala.

Ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Lisätietoa:

Ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelman perusteet