Työpaikalla tapahtuva koulutus ja tietopuolinen opetus

Oppisopimuskoulutus perustuu työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen. Suurin osa tutkintoon kuuluvista oppimistavoitteista saavutetaan työpaikalla, käytännön työtehtävien yhteydessä. Työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon. Työssä oppimista voidaan järjestää myös oman työpaikan ulkopuolella, jos työssä oppiminen ei toteudu omalla työpaikalla. Opiskelijalle on aina määrättävä vastuullinen työpaikkakouluttaja.

Työpaikkakouluttaja

Oppisopimusopiskelijalla on oppisopimusaikana aina oltava vastuullinen työpaikkakouluttaja. Kouluttaja on oppisopimusopiskelijan tukihenkilö työssä oppimisen aikana. Hän osallistuu opintojen suunnitteluun opiskelijan, oppisopimuskoulutuksen järjestäjän edustajan ja opettajan kanssa. Työpaikkakouluttaja toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä. Hän perehdyttää opiskelijan yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin. Hän ohjaa opiskelijaa ja vastaa oppimisen arvioinnista yhdessä opiskelijan ja niiden työyhteisön jäsenten kanssa, jotka osallistuvat työssä oppimisen ohjaamiseen. Työpaikkakouluttajalla tulee olla alalle suoritettu tutkinto tai pitkä työkokemus alan työtehtävistä. Koulutuksen järjestäjillä on yleensä koulutusta myös työpaikkakouluttajille.

Tietopuoliset opinnot

Tietopuolisten opintojen suorittaminen kuuluu osana oppisopimuskoulutukseen. Tietopuolisen opetuksen määrä riippuu koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta. Monimuoto-opiskeluun kuuluvat olennaisena osana erilaiset kehittämis- ja projektityöt, ohjattu etäopiskelu sekä etätehtävät, jotka opiskelijat usein tekevät omalla ajallaan. Verkko-opetus yleistyy myös oppisopimuskoulutuksessa.

Oppilaitoksen opettajat suunnittelevat ja järjestävät tietopuolisen koulutuksen ja antavat siitä tietoja opiskelijalle. He seuraavat ja ohjaavat opiskelijan edistymistä opinnoissaan ja arvioivat tietopuolista koulutusta opiskelijan kanssa. Tiivis yhteistyö työpaikan, oppisopimuskoulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen kanssa vahvistaa opintojen tavoitteellisen etenemisen.