Tutkintotoimikunnat (toiminta päättyy 31.7.2018)

Tutkintotoimikunnat tulevat lakkaamaan 1.8.2018. Vuoden 2018 alusta lukien niiden tehtävänä on antaa todistukset tutkinnon osan suorituksista, jotka koskevat ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa ja jotka on arvioitu 31.12.2017 mennessä sekä em. tutkinnoista, joiden muodostumiseksi vaadittavat tutkinnon osat on suoritettu 31.12.2017 mennessä.

Alla olevasta tutkintokohtaisesta luettelosta selviää mille toimikunnalle ko. tutkintoa koskevien asioiden hoito kuuluu.

Tutkintotoimikuntien yhteinen sähköpostiosoite 1.1.2018 lukien on

Tutkintotoimikuntien postiosoite on:

[Tutkintotoimikunnan nimi]

c/o Opetushallitus

PL 380

00531 Helsinki

Yleiset määräykset ja ohjeet

Lomakkeet tutkintotoimikunnille