Lääkealan tutkintotoimikunta 8641

Examenskommissionen inom läkemedelsbranschen, kaksikielinen, 1.8.2016 - 31.7.2018

Ajankohtaista

  • Suoritusrekisterilomake otetaan käyttöön välittömästi. Tutkinnon järjestäjän tulee huolehtia siitä, että lomakkeesta käytetään aina viimeisintä versiota. Lomake löytyy OPH:n sivulta, oikeasta reunasta
  • Lomakkeen kaikki pakollisiksi merkityt kohdat tulee ehdottomasti täyttää
  • Työtehtävät-sarake: Tähän kirjataan KESKEISET työtehtävät, joissa ammattitaito on osoitettu, ei arviointeja tai kuvauksia
  • Järjestämispaikka-sarake: Työpaikan nimi esim. Kouvolan apteekki (+ mahdollinen tarkennus, jos esim. sairaalassa tietty osasto tms.). Jos tutkinnon osa suoritetaan useammassa paikassa, kaikki työpaikat mainitaan.
  • Arvioijiksi merkitään arviointipöytäkirjan allekirjoittajat
  • Samalla lomakkeella ilmoitetaan kaikki kokoukseen tulevat tiedot, ei esim. jokaisesta tutkinnon suorittajasta omaa lomaketta.

Materiaalit

 

Kokouskalenteri

Tutkintotoimikunnan kokousaikataulu / kokousmateriaalin viimeinen palautuspäivä optimaan.

  • 20.12.2017 / 6.12.2017
  • 31.1.2018 / 24.1.2018