Maanmittausalan ja teknisen suunnittelun tutkintotoimikunta 8642

Examenskommissionen för lantmäteribranschen och teknisk planering, kaksikielinen, 1.8.2016 - 31.7.2018

Ajankohtaista

Materiaalit

 

Kokouskalenteri

Tutkintotoimikunnan kokousaikataulu / kokousmateriaalin viimeinen palautuspäivä optimaan. Tutkinnon järjestäjän on toimitettava kokousmateriaalit Optimaan 14 päivää ennen kokouspäivää.

Syksyn 2017 kokousajat:

13.9.2017 Salon seudun ammattiopisto klo 11.00

13.12.2017 Lähi/Optima

Suoritusrekisterilomake löytyy linkistä: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/tutkintotoimikunnat