Mielenterveys- ja päihdetyön tutkintotoimikunta 8650

Examenskommissionen för mentalvårdsarbete och arbete bland missbrukare, kaksikielinen, 1.8.2016 - 31.7.2018

Ajankohtaista

 • Suoritusrekisterilomake otetaan käyttöön 1.1.2017 alkaen. Viimeisin versio lomakkeesta löytyy aina OPH:n sivulta oikeasta reunasta.

  Toimikunnan ohjeistus täyttämiseen:

  1. Kaikki tämän toimikunnan tutkinnot voi ilmoittaa samalla lomakkeella
  2. Samaan kokoukseen tulevat tutkinnon suorittajat merkitään yhteen lomakkeeseen
  3. Järjestämispaikka-kohtaan merkitään työpaikan nimi + tarkennus (esim. Tuusannuuska / päihdekuntoutujien asumisyksikkö)
  4. Työtehtävät-kohtaan voi kirjata: Tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaiset työtehtävät.
  5. Lomakkeella ilmoitetaan vain ne päätökset, jotka eivät ole aiemmin olleet toimikunnassa (esityksinä tai päätöksinä).
  6. Todistuksen mukana tulee lähettää saate (esim. entinen yhteenveto), josta selviää muiden tutkinnon osien suorittaminen.

Materiaalit

 

Kokouskalenteri

Tutkintotoimikunnan kokousaikataulu / kokousmateriaalin viimeinen palautuspäivä optimaan.

 • 13.12.2017 / 29.11.2017 Optima-kokous
 • 6.2.2018 / 30.1.2018