Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8669

1.8.2016 - 31.7.2018

Ajankohtaista

Yhteistyöpäivä

Tutkinnon järjestäjiä pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Tutkintotilaisuuden päättymisen ja arviointikokouksen välisestä ajasta on sovittu järjestämissuunnitelmassa. Joissakin tapauksissa aika on näyttänyt kohtuuttoman pitkältä. Mikäli arviointia ei voida toteuttaa sovitussa ajassa, pyydetään sarakkeeseen AC kirjoittamaan lyhyt perustelu/syy arvioinnin viivästymiseen
 • Joissakin tapauksissa arviointi on suoritettu tutkintotilaisuuden kanssa samana päivänä. Toimikunta pyytää huomioimaan, että tutkinnon suorittajalle tulee antaa riittävästi aikaa valmistella ja toteuttaa itsearviointinsa. Asiasta tulee sopia kaikkien osapuolten kanssa. Pysyväisohjeiden kohdassa 12 on tietoa asiasta.
 • Lomakkeiden täyttämisessä tulee olla huolellinen; pakolliset tiedot tulee olla lomakkeella kirjattuna!
 • Lomakkeella ei voida pääsääntöisesti ilmoittaa muuta kuin voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisia arviointipäätöksiä, liittämisiä ja tunnustamisia. Kaikki muut tulee ilmoittaa muulla liitteellä tai lisätietona.
 • Jos rivin kaikkia tietoja ei voida merkitä, riville ei merkitä mitään.
 • Toimikunta pitää hyvänä asiana sitä, että tutkintotilaisuuksien kestot on henkilökohtaistettu. Huomio on kuitenkin kiinnittynyt siihen, että samalta tutkinnon järjestäjältä tulee useita päätöksiä, joissa osaamisalan tutkintotilaisuus on 2-3 päivää.
 • Tutkintotoimikunta tulee osana laadunvalvontatehtäväänsä pyytämään tutkinnon järjestäjiltä pöytäkirjoja nähtäväkseen. Asiasta ilmoitetaan erikseen.
 • Ohjeet lomakkeen täyttämisestä sekä mallilomake löytyvät Optimasta

Materiaalit

Pysyväisohjeet 01-2017 (pdf)

 

Kokouskalenteri

Tutkintotoimikunnan kokousaikataulu / kokousmateriaalin viimeinen palautuspäivä optimaan. Tutkinnon järjestäjän on toimitettava kokousmateriaalit Optimaan 14 päivää ennen kokouspäivää.

 • 24.11.17 optima
 • 7.12.17 optima
 • 19.12.17 läsnäolo

Kokouspäivät 2018:

29.1.2018 / materiaali viimeistään 22.1.2018
26.2.2018 / materiaali viimeistään 19.2.2018