Taloushallinnon tutkintotoimikunta 8676

Examenskommissionen inom ekonomiförvaltning, kaksikielinen, 1.8.2016 - 31.7.2018

Ajankohtaista

HUOM! Helmikuun kokous peruttu ja uusi päivä maaliskuussa!

to 15.3.2018 varapäivä, jos tarvitaan / materiaali viimeistään 8.3.2018

Erityistä huomiota tulee jatkossa kiinnittää järjestämispaikan ja työtehtävien kuvauksiin toimikunnan edellyttämällä tavalla, jotta todistukset voidaan jatkossa allekirjoittaa ilman lisäselvityspyyntöjä ja todistusten saannin viivästymistä!

  • Huom! Näyttötutkinnon järjestämiseen liittyvät hakemusasiakirjat tulee toimittaa tutkintotoimikunnalle 1. kerralla vain sähköisenä tutkintotoimikunnan sähköpostiosoitteeseen 30 päivää ennen kokousta.
  • Tutkintojen järjestäjät, joilla on Optima -tunnukset palauttavat dokumentit Optiman "järjestämissopimukset ja -suunnitelmat" -palautuskansioon 30 päivää ennen kokousta
  • Tutkintotoimikunta muistuttaa, että lomakkeella tulee olla kaikki pyydetyt tiedot ja tutkinnon järjestäjän tulee ottaa käyttöönsä aina viimeisin lomakeversio.
 

Kokouskalenteri

Tutkintotoimikunnan kokousaikataulu / kokousmateriaalin viimeinen palautuspäivä optimaan.

HUOM! Helmikuun kokous peruttu ja uusi päivä maaliskuussa!

to 15.3.2018 varapäivä, jos tarvitaan / materiaali viimeistään 8.3.2018