Tieto- ja tietoliikennetekniikan tutkintotoimikunta 8679

Examenskommissionen inom dator- och datakommunikationsteknik, kaksikielinen, 1.8.2016 - 31.7.2018

Ajankohtaista

 • Tiedote 16092016 (pdf)
 • Tutkintotoimikunta ottaa suoritusrekisterilomakkeen käyttöön välittömästi, muulla tavalla lähetettyä materiaalia ei enää voi toimittaa.
  Lisäohjeistus lomakkeen täyttämiseen / huomioita lomakkeista:
  • Kaikki pakollisiksi merkityt kohdat on ehdottomasti täytettävä.
  • Järjestämispaikka-kohtaan merkitään todellinen paikka (esim. oppilaitos, yritys, asiakaskohde, projekti tms.)
  • Työtehtävät-kohtaan kirjataan ne keskeiset työtehtävät, joissa osaaminen on osoitettu.Vaikka on käytetty ALVAR-aineistoa, tulee koodin lisäksi työtehtäviä kuvata muutamalla sanalla.
  • Viimeisin versio lomakkeesta on saatavilla OPH:n verkkosivulta oikeasta reunasta.
  • Päivämäärä voi olla vain liittämisessä tai tunnustamisessa, ei molemmissa
  • Arvosanoja puuttuu
  • Kun haetaan tutkintotodistusta, todistus-sarakkeeseen tulee merkintä "koko tutkinto". Kyllä vaihtoehtoa käytetään silloin, kun haetaan todistusta tutkinnon osan suorittamisesta.
  • Osaamisala sarakkeessa F: merkitään vain sille riville, jossa osaamisala tulee valmiiksi.
  • Jos lomakkeella on samalta henkilöltä useampia suorituksia, tulee "koko tutkinto" vain yhdelle riville, muille riveille ei.
  • Jos liitettävää/tunnustettavaa tutkintoa/tutkinnon osaa ei löydy lomakkeen valikosta, tieto tulee ilmoittaa muulla liitteellä.

   HUOM! Arviointilomakkeita ja raportteja ei tarvitse lähettää toimikunnalle. Tutkintotoimikunta pyytää satunnaisesti laadunvalvontatehtävänsä toteuttamiseksi lisämateriaalia.

Materiaalit

 

Kokouskalenteri

Tutkintotoimikunnan kokousaikataulu / kokousmateriaalin viimeinen palautuspäivä optimaan.

 • 20.12.2017 klo 11.00 Amiedu
 • 6.2.2018 / 22.1.2018