Valmentavat koulutukset

Ammatillisen koulutuksen yhteydessä voidaan järjestää tutkintoon johtamattomana valmentavana koulutuksena kahta erilaista valmentavaa koulutusta:

  • Ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) ja
  • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA).

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen ja vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto. Koulutus on tarkoitettu nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen siirtymiseksi. Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu perusopetuksen päättäneille ja muille ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville, työttömille työnhakijoille, vanhentuneen ja puutteellisen ammattitaidon omaaville, erityistä tukea tarvitseville sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Valmentavasta koulutuksesta voi siirtyä suorittamaan ammatillista tutkintoa, jos opiskelijan valmiudet riittävät ja koulutuksen järjestäjällä on vapaita aloituspaikkoja. Ammatillisen koulutuksen valmentavan koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja opiskeluaikaon pääosin yksi vuosi.

  • Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet 1.1.2018 I määräyskirje (pdf)

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA) antaa sairauden ja vamman vuoksi erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta työhön ja mahdollisimman itsenäiseen suoriutumiseen elämässä.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija löytää työn ja toimeentulon, asumisen, vapaa-ajan ja kuntoutumisen osalta ratkaisun hyvään ja itsenäiseen elämään. TELMA-koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja opiskeluaika on pääosin yksi vuosi. Koulutuksen järjestäjän päätöksellä voi Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus henkilökohtaisen suunnitelman perusteella kestää enintään 3 vuotta. TELMA-koulutus toteutetaan aina erityisopetuksena.

  • Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen perusteet 1.1.2018 I määräyskirje (pdf)

Opetushallituksen päättämissä valmentavien koulutusten perusteissa määrätään koulutuksen muodostuminen, koulutuksen osat ja niiden laajuus osaamispisteinä sekä koulutuksen osien osaamistavoitteet ja osaamisen arviointi.