Auktorisoitu kääntäjä -leima

Leima on muodoltaan pyöreä ja sen keskellä lukee kääntäjän nimi. Ympyrän kehällä on teksti AUKTORISOITU KÄÄNTÄJÄ - AUKTORISERAD TRANSLATOR. Riippumatta siitä, missä kielissä kääntäjä on saanut oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä, teksti on kaikissa leimoissa suomeksi ja ruotsiksi. Leima on läpimitaltaan 35 mm. Leiman musteen väri on vapaavalintainen.

Suomen kansalliskielten käyttö leimassa korostaa auktorisointijärjestelmän kansallista luonnetta. Tarvittava lisäinformaatio käännöksen kohdekielellä annetaan kääntäjän vahvistuslausekkeessa, josta tulee ilmetä kieliparit ja käännössuunnat, joissa kääntäjä on saanut oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä.

Vaikka leiman käyttäminen ei ole pakollista, se on kuitenkin suotavaa kansainvälisen asiakirjaliikenteen vuoksi.

Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta päätti leiman muodon ja tekstin kokouksessaan 12.1.2009. Lautakunnan päätös perustuu auktorisoiduista kääntäjistä annettuun valtioneuvoston asetukseen (1232/2007), jonka 11 pykälän mukaan auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan tehtävänä on päättää auktorisoitujen kääntäjien käyttämän leiman muodosta ja tekstistä.

Opetushallitus ei hanki leimoja, vaan auktorisoitu kääntäjä voi halutessaan teettää sen itse oheisen mallin mukaisesti.