Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 11.11.2017

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään lauantaina 11.11.2017 klo 9.00–17.00.

Jälki-ilmoittautumisaika on 4.9.–11.9.2017 klo 16.15 asti.

Tutkinnon käännöstehtävien lähdekielet ovat kotimaiset kielet (suomi, ruotsi ja pohjois-, inarin-, tai koltansaame) ja vieraat kielet. Käännöstehtävien kohdekielet ovat määräytyneet 31.8.2017 mennessä saapuneiden ilmoittautumisten pohjalta. Luettelo kielipareista, joissa tutkinnon voi suorittaa 11.11.2017, on nähtävillä alempana. Jälki-ilmoittautua voi ainoastaan niihin kielipareihin ja erikoisaloihin, jotka on merkitty luetteloon (ks. alempana).

Tutkintotilaisuudet voidaan järjestää Helsingissä, Inarissa, Joensuussa, Oulussa, Tampereella ja Turussa, mikäli kyseisille paikkakunnille ilmoittautuu vähintään viisi tutkinnon suorittajaa.

Tutkinnossa osoitetaan auktorisoidun kääntäjän tutkintokielten kieli- ja kääntämistaito sekä ammatinharjoittamisessa tarvittava muu taito.

Tutkinto on avoin niille, joilla on kotikunta Suomessa tai vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Tutkintoon osallistumisesta peritään tutkintomaksuna 420 euroa.

Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta myöntää tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle hakemuksesta auktorisoidun kääntäjän oikeuden. Oikeudesta annettavasta todistuksesta peritään 105 euroa. Auktorisoidun kääntäjän oikeus on voimassa viisi vuotta.

Ilmoittautumislinkki sekä tarkemmat ilmoittautumisohjeet löytyvät alempaa tältä sivulta.

Lisätietoja tutkinnosta seuraavalta Opetushallituksen verkkosivulta: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/auktorisoidut_kaantajat/tutkinnon_sisalto

Ohjeita auktorisoidun kääntäjän tutkinnon jälki-ilmoittautumiseen

Jälki-ilmoittautuminen tapahtuu niihin kielipareihin ja erikoisaloihin, jotka varsinaisen ilmoittautumisajan päätyttyä ovat valikoituneet mahdollisiksi tutkintokieliksi.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan 4.9.2017 kello 9.00 alkaen. Sähköinen jälki-ilmoittautuminen sulkeutuu 11.9.2017 klo 16:15.

Jälki-ilmoittautua voi ainoastaan seuraaviin kielipareihin ja erikoisaloihin:

Lähdekieli

Kohdekieli

Erikoisalat

arabia

suomi

koulutus

arabia

svenska

talouselämä

engelska

svenska

talouselämä, tekniikka, lääketiede

englanti

suomi

tekniikka, koulutus, lääketiede, talouselämä

espanja

suomi

tekniikka

finska

svenska

koulutus, talouselämä

hollanti

suomi

talouselämä

japani

suomi

tekniikka

kreikka

suomi

lääketiede

kroaatti

suomi

talouselämä

litauiska

svenska

talouselämä

persia

suomi

talouselämä

puola

suomi

koulutus

ranska

suomi

lääketiede

saksa

suomi

talouselämä, tekniikka

serbia

suomi

koulutus

suomi

amhara

koulutus

suomi

arabia

koulutus, tekniikka

suomi

bulgaria

koulutus

suomi

englanti

koulutus, talouselämä, lääketiede

suomi

espanja

koulutus

suomi

japani

koulutus

suomi

kiina

talouselämä, koulutus

suomi

kurdi (sorani)

koulutus

suomi

latvia

koulutus

suomi

pohjoissaame

koulutus

suomi

portugali

koulutus

suomi

romania

koulutus

suomi

saksa

talouselämä

suomi

turkki

koulutus

suomi

unkari

koulutus

suomi

venäjä

talouselämä, koulutus, tekniikka

suomi

viro

koulutus

svenska

arabiska

koulutus

svenska

finska

talouselämä, koulutus

svenska

rumänska

koulutus

svenska

ryska

lääketiede

svenska

tyska

koulutus

venäjä

suomi

lääketiede, koulutus, talouselämä

ukraina

suomi

talouselämä

viro

suomi

talouselämä, koulutus

Pääset sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen tästä

Mikäli sinulla on ongelmia ilmoittautumisen kanssa tai kysyttävää siitä, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen

Käännössuunta ja erikoisala

Täytä lomakkeeseen (kysymys 11.) haluamasi jälki-ilmoittautumisessa mukana oleva kielipari ja erikoisala (ks. yllä oleva lista). Muista, että voit valita ainoastaan yhden listalla mainitun yhdistelmän kieliparista ja erikoisalasta. Lain ja hallinnon (aukt2) käännöstehtävä on pakollinen tutkinnon suorittajalle. Tutkintokerralla voi suorittaa yhden kieliparin yhteen käännössuuntaan.

Erityistarpeet tutkinnon suorittamisessa

Jos tarvitset terveydentilasi perusteella erityisjärjestelyjä, liitä ilmoittautumislomakkeeseen selvitys siitä, mitä erityisjärjestelyjä tarvitaan sekä lääkärintodistus (oikeaksi todistettu jäljennös kelpaa), josta selviää, miten terveydentilasi vaikuttaa tutkinnon suorittamiseen.

Jos tarvitset tutkinnon käännöstehtäviin kyrillistä kirjaimistoa tai näppäimistöä (oma näppäimistö) liitä ilmoittautumislomakkeeseen selvitys siitä, mitä kirjasinta käytät tai oman mukaan haluamasi näppäimistön liitännästä. Useimmilla tutkintopaikoilla ei ole valmiuksia tarjota tutkinnon suorittajille kyrillisiä näppäimistöjä. Selvitä etukäteen näppäimistövaihtoehtoja, joiden avulla voisit suorittaa tutkinnon. Paras valmius kyrillisiin kirjasimiin ja näppäimistöihin löytyy Joensuun tutkintopaikalta.

Voit tuoda mukanasi tutkintoon cd-levyllä tai muistitikulla aineistoja, jotka eivät vaadi ohjelmien asentamista tutkintopaikan tietokoneen kovalevylle.

Tutkintomaksu

Ilmoittautuminen on sitovaa. Kuitti tutkintomaksusta tulee liittää Opetushallituksen sähköpostitse lähetettävään ilmoitusvahvistukseen vastattaessa.

Kotimaa: IBAN: FI11 5000 0121 5013 56, viite: Auktorisoidun kääntäjän tutkintomaksu /tutkinnon suorittajan nimi; BIC: OKOYFIHH.

Ulkomaat: IBAN: FI29 5000 0120 3776 75, viite: Auktorisoidun kääntäjän tutkintomaksu/
tutkinnon suorittajan nimi; BIC: OKOYFIHH.

Maksukuitissa tulee näkyä tutkinnon suorittajan nimi. Ilman maksukuittia ei voi osallistua tutkintoon. Jos tutkintoon osallistuminen peruuntuu esimerkiksi sairauden vuoksi, palautetaan tutkintomaksu. Pois jäämisestä tulee ilmoittaa (muista laittaa myös pankkiyhteystietosi) sähköpostilla

Tutkintopaikkakunnista

Tutkintopaikkakunnat määräytyvät ilmoittautumisten mukaan (vähintään viisi tutkinnon suorittajaa/paikkakunta), joten merkitse myös toissijainen vaihtoehto (2). Vain Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla asuvien tutkinnon suorittajien toivotaan ilmoittautuvan ensisijaisesti Helsingin tutkintopaikkaan. Parhain valmius kyrillisiin kirjasimiin ja näppäimistöihin löytyy Joensuun tutkintopaikkakunnalta.

Sähköpostiyhteyden merkitys

Tutkintoon ilmoittautumisesta alkaen tutkintopäivään 11.11.2017 saakka voimassa oleva sähköpostiosoite on tiedottamisen kannalta Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalle tärkeä. Muista ilmoittaa sähköpostiosoitteen muutoksesta: