Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 10.11.2018

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään lauantaina 10.11.2018 klo 9.00–17.00.

Tutkinnon käännöstehtävien lähdekielet ovat kotimaiset kielet (suomi, ruotsi ja inarin-, koltan-, tai pohjoissaame) ja vieraat kielet. Käännöstehtävien kohdekielet ovat määräytyneet 31.8.2018 mennessä saapuneiden ilmoittautumisten pohjalta, jotka näkyvät taulukossa alempana tällä sivulla.

Tutkintotilaisuudet järjestetään Helsingissä, Inarissa, Tampereella ja Turussa.

Tutkinnossa osoitetaan auktorisoidun kääntäjän tutkintokielten kieli- ja kääntämistaito sekä ammatinharjoittamisessa tarvittava muu taito.

Tutkinto on avoin niille, joilla on kotikunta Suomessa tai vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Tutkintoon osallistumisesta peritään tutkintomaksuna 420 euroa.

Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta myöntää tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle hakemuksesta auktorisoidun kääntäjän oikeuden. Oikeudesta annettavasta todistuksesta peritään 105 euroa. Auktorisoidun kääntäjän oikeus on voimassa viisi vuotta.

Tutkinnon kieliparit ja erikoisalat

Lähdekieli

Kohdekieli

Erikoisalat

suomi

arabia

koulutus, lääketiede

suomi

englanti

koulutus, talouselämä, lääketiede, tekniikka

suomi

norja

lääketiede

suomi

turkki

koulutus

suomi

romania

talouselämä, koulutus

suomi

kurdi (sorani)

koulutus

suomi

inarinsaame

koulutus

suomi

koltansaame

talouselämä, koulutus

suomi

pohjoissaame

koulutus

suomi

kiina

koulutus

suomi

ruotsi

koulutus

suomi

espanja

koulutus

suomi

venäjä

talouselämä, tekniikka

suomi

saksa

tekniikka

arabia

suomi

koulutus

englanti

suomi

tekniikka, talouselämä, koulutus, lääketiede

englanti

ruotsi

talouselämä

espanja

suomi

koulutus

norja

suomi

koulutus

kroaatti

suomi

talouselämä

italia

suomi

lääketiede

japani

suomi

koulutus

saksa

suomi

talouselämä

pohjoissaame

suomi

koulutus

ruotsi

suomi

koulutus

ruotsi

venäjä

talouselämä

venäjä

suomi

lääketiede, tekniikka, koulutus, talouselämä

Erityistarpeet tutkinnon suorittamisessa

Jos tarvitset terveydentilasi perusteella erityisjärjestelyjä, liitä ilmoittautumislomakkeeseen selvitys siitä, mitä erityisjärjestelyjä tarvitaan sekä lääkärintodistus (oikeaksi todistettu jäljennös kelpaa), josta selviää, miten terveydentilasi vaikuttaa tutkinnon suorittamiseen.

Jos tarvitset tutkinnon käännöstehtäviin kyrillistä kirjaimistoa tai näppäimistöä (oma näppäimistö) liitä ilmoittautumislomakkeeseen selvitys oman näppäimistösi liitännästä tai siitä, mitä kirjasinta haluaisit käyttää. Useimmilla tutkintopaikoilla ei ole valmiuksia tarjota tutkinnon suorittajille kyrillisiä näppäimistöjä. Selvitä etukäteen, millaisella näppäimistöllä voisit suorittaa tutkinnon. Paras valmius kyrillisiin kirjasimiin ja näppäimistöihin löytyy Joensuun tutkintopaikalta.

Voit tuoda mukanasi tutkintoon cd-levyllä tai muistitikulla aineistoja, jotka eivät vaadi ohjelmien asentamista tutkintopaikan tietokoneen kovalevylle.

Tutkintomaksu

Tutkintomaksu on 420 euroa. Kuitti tutkintomaksusta tulee lähettää sähköpostitse Opetushallitukselle sen jälkeen, kun olet saanut Opetushallitukselta vahvistuksen ilmoittautumisesta. Huom! Ilmoittautuminen on sitovaa.

Kotimaa: IBAN: FI11 5000 0121 5013 56
viite: Auktorisoidun kääntäjän tutkintomaksu/tutkinnon suorittajan nimi
BIC: OKOYFIHH

Ulkomaat: IBAN: FI29 5000 0120 3776 75
viite: Auktorisoidun kääntäjän tutkintomaksu/tutkinnon suorittajan nimi
BIC: OKOYFIHH

Maksukuitissa tulee näkyä tutkinnon suorittajan nimi. Ilman maksukuittia ei voi osallistua tutkintoon. Jos tutkintoon osallistuminen peruuntuu esimerkiksi sairauden vuoksi, palautetaan tutkintomaksu. Pois jäämisestä tulee ilmoittaa (muista laittaa myös pankkiyhteystietosi) sähköpostilla

Sähköpostiyhteyden merkitys

Tutkintoon ilmoittautumisesta alkaen tutkintopäivään 10.11.2018 saakka voimassa oleva sähköpostiosoite on tiedottamisen kannalta Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalle tärkeä. Muista ilmoittaa sähköpostiosoitteen muutoksesta: