Auktorisoidun kääntäjän tutkinto 10.11.2018

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto järjestetään lauantaina 10.11.2018 klo 9.00–17.00. Ilmoittautuminen alkaa 1.8. klo 9.00 ja päättyy 31.8.2018 klo 16.15. Ilmoittautua voit tällä verkkosivulla olevan linkin kautta 1.8. klo 9.00 alkaen.

Tutkinnon käännöstehtävien lähdekielet ovat kotimaiset kielet (suomi, ruotsi ja inarin-, koltan-, tai pohjoissaame) ja vieraat kielet. Käännöstehtävien kohdekielet määräytyvät 31.8.2018 mennessä saapuneiden ilmoittautumisten pohjalta.

Tutkintotilaisuudet voidaan järjestää Helsingissä, Inarissa, Joensuussa, Oulussa, Tampereella ja Turussa, mikäli kyseisille paikkakunnille ilmoittautuu vähintään viisi tutkinnon suorittajaa.

Tutkinnossa osoitetaan auktorisoidun kääntäjän tutkintokielten kieli- ja kääntämistaito sekä ammatinharjoittamisessa tarvittava muu taito.

Tutkinto on avoin niille, joilla on kotikunta Suomessa tai vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Tutkintoon osallistumisesta peritään tutkintomaksuna 420 euroa.

Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta myöntää tutkinnon hyväksytysti suorittaneelle hakemuksesta auktorisoidun kääntäjän oikeuden. Oikeudesta annettavasta todistuksesta peritään 105 euroa. Auktorisoidun kääntäjän oikeus on voimassa viisi vuotta.

Ohjeita auktorisoidun kääntäjän tutkinnon jälki-ilmoittautumiseen

Jälki-ilmoittautuminen tapahtuu niihin kielipareihin ja erikoisaloihin, jotka varsinaisen ilmoittautumisajan päätyttyä ovat valikoituneet tutkintokieliksi.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan 5.9.2018 kello 9.00 alkaen. Sähköinen jälki-ilmoittautuminen sulkeutuu 10.9.2018 klo 16:15.

Mikäli sinulla on ongelmia ilmoittautumisen kanssa tai kysyttävää siitä, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen

Käännössuunta ja erikoisala

Täytä lomakkeeseen (kysymys 11.) haluamasi ilmoittautumisessa mukana oleva kielipari ja erikoisala. Muista, että voit valita ainoastaan yhden listalla mainitun yhdistelmän kieliparista ja erikoisalasta. Lain ja hallinnon (aukt2) käännöstehtävä on pakollinen tutkinnon suorittajalle. Tutkintokerralla voi suorittaa yhden kieliparin yhteen käännössuuntaan.

Erityistarpeet tutkinnon suorittamisessa

Jos tarvitset terveydentilasi perusteella erityisjärjestelyjä, liitä ilmoittautumislomakkeeseen selvitys siitä, mitä erityisjärjestelyjä tarvitaan sekä lääkärintodistus (oikeaksi todistettu jäljennös kelpaa), josta selviää, miten terveydentilasi vaikuttaa tutkinnon suorittamiseen.

Jos tarvitset tutkinnon käännöstehtäviin kyrillistä kirjaimistoa tai näppäimistöä (oma näppäimistö) liitä ilmoittautumislomakkeeseen selvitys oman näppäimistösi liitännästä tai siitä, mitä kirjasinta haluaisit käyttää. Useimmilla tutkintopaikoilla ei ole valmiuksia tarjota tutkinnon suorittajille kyrillisiä näppäimistöjä. Selvitä etukäteen, millaisella näppäimistöllä voisit suorittaa tutkinnon. Paras valmius kyrillisiin kirjasimiin ja näppäimistöihin löytyy Joensuun tutkintopaikalta.

Voit tuoda mukanasi tutkintoon cd-levyllä tai muistitikulla aineistoja, jotka eivät vaadi ohjelmien asentamista tutkintopaikan tietokoneen kovalevylle.

Tutkintomaksu

Tutkintomaksu on 420 euroa. Kuitti tutkintomaksusta tulee lähettää sähköpostitse Opetushallitukselle sen jälkeen, kun olet saanut Opetushallitukselta vahvistuksen ilmoittautumisesta. Huom! Ilmoittautuminen on sitovaa.

Kotimaa: IBAN: FI11 5000 0121 5013 56
viite: Auktorisoidun kääntäjän tutkintomaksu/tutkinnon suorittajan nimi
BIC: OKOYFIHH

Ulkomaat: IBAN: FI29 5000 0120 3776 75
viite: Auktorisoidun kääntäjän tutkintomaksu/tutkinnon suorittajan nimi
BIC: OKOYFIHH

Maksukuitissa tulee näkyä tutkinnon suorittajan nimi. Ilman maksukuittia ei voi osallistua tutkintoon. Jos tutkintoon osallistuminen peruuntuu esimerkiksi sairauden vuoksi, palautetaan tutkintomaksu. Pois jäämisestä tulee ilmoittaa (muista laittaa myös pankkiyhteystietosi) sähköpostilla

Tutkintopaikkakunnista

Tutkintopaikkakunnat määräytyvät ilmoittautumisten mukaan (vähintään viisi tutkinnon suorittajaa/paikkakunta), joten merkitse myös toissijainen vaihtoehto (2). Vain Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla asuvien tutkinnon suorittajien toivotaan ilmoittautuvan ensisijaisesti Helsingin tutkintopaikkaan. Parhain valmius kyrillisiin kirjasimiin ja näppäimistöihin löytyy Joensuun tutkintopaikkakunnalta.

Sähköpostiyhteyden merkitys

Tutkintoon ilmoittautumisesta alkaen tutkintopäivään 10.11.2018 saakka voimassa oleva sähköpostiosoite on tiedottamisen kannalta Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnalle tärkeä. Muista ilmoittaa sähköpostiosoitteen muutoksesta: