Ohjeita tutkintoon osallistuvalle

Tutkinnon hyväksymisen edellytyksenä on, että kaikki kolme tehtäväosiota on suoritettu hyväksyttävästi samalla tutkintokerralla. Tutkinnon osallistumiskertoja ei ole rajattu.

Asiakirjoja ja muuta materiaalia tutkintoon valmistautumiseen

Tutustu seuraaviin asiakirjoihin:

Ks. myös vanhat tutkintotehtävät (2008–2016) ja Usein kysyttyä > Tutkintoon osallistujat sekä muut verkkosivujen osiot.

Tutkintopäivän aikataulu

09.00–09.20 Ilmoittautuminen tutkintopaikalla

09.30–10.15 Auktorisoidun kääntäjän muuta taitoa testaava monivalintatehtävä (aukt1)

10.30–13.15 Lain ja hallinnon käännöstehtävä (aukt2)

13.15–14.00 Lounastauko

14.15–17.00 Valinnaisen erikoisalan käännöstehtävä (aukt3)

Tärkeää muistaa

Henkilötodistukseksi hyväksytään viranomaisen (poliisi ja Kela) myöntämä kuvallinen henkilökortti tai passi (ajokortti ei kelpaa). Tarkista henkilökortin tai passin voimassaolon päivämäärä.

Monivalintatehtävän suorittaminen voidaan aloittaa vasta, kun henkilöllisyys on todistettu hyväksyttävällä tavalla. Tutkinnon aikana henkilötodistus pidetään pöydällä niin, että valvojat voivat tarvittaessa tarkistaa tutkinnon suorittajan henkilöllisyyden.

Nimetylle tietokonepaikalle tultaessa matkapuhelimet, kämmentietokoneet, tabletit yms. suljetaan ja laitetaan laukkuun.

Tutkintopaikan työvälineet

Tutkinto suoritetaan kokonaisuudessaan tutkintopaikan pc-tietokoneella. Teknisistä syistä tutkinnossa ei voi käyttää omaa tietokonetta.

Tutkintopaikan tietokoneen työpöydällä on valmiina käännöstehtävien Word-dokumenttipohjat, joihin on asetettu rivivälistys ja marginaalit. Lisäyksiä ei saa tehdä eikä rivivälistystä tai marginaalia saa muuttaa käännöstehtävän aikana. Oma tutkintonumero kirjoitetaan ylätunnisteeseen.

Käännöstehtävien kirjoittaminen tietokoneella edellyttää pc-tietokoneen englanninkielisen käyttöjärjestelmän sekä Word-tekstinkäsittelyohjelman perusteiden tuntemista.

Apuvälineiden käyttö tutkinnon aikana

Monivalintatehtävässä (aukt1) kaikkien apuvälineiden käyttö on kiellettyä.

Käännöstehtävissä (aukt2/aukt3) voi käyttää perinteisiä sanakirjoja sekä kaikkia muita sähköisiä ja kirjallisia materiaaleja. Oma sähköinen materiaali tuodaan muistitikulla. Vain muistitikun tiedostojen selaaminen on mahdollista. Uusia ohjelmia tietokoneille ei saa asentaa.

Käännöstehtävien aikana on mahdollista käydä lukemassa haluamiaan www-sivuja internetissä. Koko tutkintopäivän aikana erilaisten käännösohjelmien (mm. Google Kääntäjä) tai sähköpostin tai muiden yhteydenpitovälineiden käyttö on kiellettyä.

HUOM! Myös kirjautuminen salasanalla palveluun, kuten esim. Google-palvelut, del.icio.us, Digg, Dropbox on kiellettyä, koska kirjautuminen niihin voidaan tulkita sähköpostiohjelmaan kirjautumiseksi. Palvelun käyttämisen sijasta siirrä tarvitsemasi linkit tiedostoon (Word, Excel, PDF, Powerpoint, HTML) ja muistitikulle.

Tutkintosuorituksen hylkääminen

Kaikenlainen yhteistoiminta tutkintopäivän aikana on kielletty. Vilpiksi katsotaan käännösohjelmien käyttö sekä sellainen toiminta, jonka tarkoituksena on olla henkilökohtaisesti yhteydessä toiseen henkilöön (esim. sähköpostiyhteys) tutkinnon suorittamisen aikana. Jos tutkinnon suorittaja syyllistyy vilppiin, tutkinnon suorittaminen keskeytetään ja suoritus hylätään.

Laadi käännös Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton Auktorisoidun kääntäjän ohjeiden mukaisesti. Nimeä käännös ja kirjoita vahvistuslauseke.

Huom! Älä kuitenkaan kirjoita käännökseen omaa nimeäsi, sillä käännös arvioidaan anonyymisti.
Oman nimen kirjoittaminen käännökseen johtaa tutkintosuorituksen hylkäämiseen.


Valvoja voi poistaa tutkinnon suorittajan tutkintopaikalta esimerkiksi häirinnän perusteella.

Toimintaohjeita tutkinnon aikana

Jokaisen tutkinto-osion alussa jaetaan tutkintokuori, jossa on erillinen osakohtainen ohjeistus. Ohjeistuksen lukemiseen on aikaa viisi minuuttia siitä, kun tutkintotilan valvoja on antanut siihen luvan.

Monivalintatehtävän (aukt1) kysymyksissä vastataan valitsemalla yksi (1) vastausvaihtoehto. Jokaiseen kysymykseen on vain yksi oikea vastaus.

Käännöstehtävissä tutkinnon suorittajia kehotetaan tekemään välitallennuksia noin 5–10 minuutin välein mahdollisen sähkökatkon tms. tilanteen varalta. Käännöksen tehtäväsuoritusta ei saa tallentaa omalle muistitikulle!

Käännöstehtävissä oma tutkintonumero kirjoitetaan jokaisen vastaussivun ylätunnisteeseen. Tutkintonumero löytyy tutkintokuoresta.

Henkilötodistus näytetään valvojalle kunkin tehtäväosion lopussa.

Aukt3-osion jälkeen pyydetään täyttämään asiakastyytyväisyyslomake, joka löytyy ohjeistuskuoresta, ja antamaan se valvojalle.

Tutkinnon jälkeen

Tieto tutkintotuloksesta lähetetään tutkinnon suorittajille postitse helmikuussa 2019. Huolehdithan osoitteesi oikeellisuudesta!

Käännöstehtävien uudistetut arviointikriteerit otettiin käyttöön 11.11.2017 pidettävässä auktorisoidun kääntäjän tutkinnossa. Arviointikriteerit löytyvät tästä taulukosta.

Tutkinnon sisältöön voi tutustua lisää seuraavassa kohdassa:

Tutkintosuorituksen arvioijat ja tutkinnon suorittaja eivät saa toistensa henkilöllisyyttä tietoonsa.

Ilmoita muutokset yhteystiedoissasi osoitteeseen