Auktorisoidun kääntäjän tutkintoon osallistujat

Pitääkö minulla olla jokin tietty koulutus tai työkokemus voidakseni osallistua tutkintoon?

Tutkinto on kaikille avoin. On kuitenkin syytä muistaa, että tutkinto on vaativa, ammattipätevyyden antava tutkinto, jossa osoitetaan osaaminen ammattimaisen kääntämisen erikoisalueella. Kääntämisen opinnot, jonkin testattavan erikoisalan tuntemus ja kokemus virallisten asiakirjojen kääntämisestä ovat avuksi. Auktorisoidun kääntäjän työtehtävien edellyttämä perehtyneisyys työkielten alueiden kulttuureihin, yhteiskunnallisiin toimintaperiaatteisiin ja normeihin on välttämätöntä.

Tutkintoon on syytä valmistautua huolellisesti lukemalla kaikki suositeltu materiaali. Ks. seuraava kohta.

Miten voin valmistautua tutkintoon ja erityisesti auktorisoidun kääntäjän toimintavalmiuksia testaavaan osioon?

Kannattaa lukea laki auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007) ja valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä (1232/2007) sekä Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteet 2012. Lisäksi on erilaisia kansainvälisiä sopimuksia, joita suositellaan luettaviksi.

Kannattaa lukea myös kaikki perusteissa mainitut, muualla lainsäädännössä olevat auktorisoituihin kääntäjiin liittyvät säädökset (nämä löytyvät Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteiden liitteestä 2).

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL) on julkaissut Auktorisoidun kääntäjän ohjeet. Ohjeet eivät ole virallisia, mutta niihin kannattaa tutustua. On myös suositeltavaa tutustua etukäteen tutkinnon arviointiperusteisiin.

Tutkintoon valmistautuessa kannattaa tutustua vanhoihin tutkintotehtäviin. Esimerkin auktorisoidun kääntäjän toimintavaltuuksia testaavan osion (aukt1) monivalintatehtävistä voit nähdä tästä.

Milloin on seuraava tutkinto?

Katso seuraavan tutkinnon ajankohta osiosta Tutkintoon osallistuminen.

Tutkinto järjestetään kerran vuodessa kunkin vuoden marraskuun puolivälissä. Tutkinnon käännössuuntana ovat kotimaisista kielistä (suomi, ruotsi, inarin-, koltan- tai pohjoissaame) vieraisiin kieliin, vieraista kielistä kotimaisiin kieliin tai kotimaisista kielistä toisiin kotimaisiin kieliin. Tutkinnossa voi suorittaa vain yhden kieliparin kerralla.

Voinko hakea oikeutta mihin tahansa kielipariin?

Auktorisoidun kääntäjän oikeudet myönnetään aina työkieliparissa. Lain mukaan toisen kielistä tulee olla suomi, ruotsi, inarin-, koltan- tai pohjoissaame. Yhdellä tutkintokerralla voidaan suorittaa tutkinto vain yhteen suuntaan, esimerkiksi englannista suomeen. Jos kääntäjä haluaa auktorisoinnin myös suomesta englantiin, hänen on suoritettava uusi tutkinto tässä kieliparissa.

Mistä saan auktorisoidun kääntäjän leiman?

Leima teetetään itse. Mallina on suositeltavaa käyttää Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan suosittelemaa leimaa. Leiman käyttö ei lain mukaan ole pakollista. Auktorisoitu kääntäjä käyttää vakuuslauseketta. Lisätietoa leimasta löydät osiosta Auktorisoidun kääntäjän leima.

Voinko suorittaa samalla tutkintokerralla useamman kuin yhden kieliparin?

Useamman kuin yhden kieliparin suorittaminen samalla tutkintokerralla ei ole mahdollista, koska tutkinto on vaativa ja sen aika riittää yhteen kielipariin. Tutkinnon suorittaminen kestää koko päivän (klo 9.00–17.00).

Tutkintokielessäni käytetään muita kuin latinalaisia kirjaimia. Voinko tuoda tutkintotilaisuuteen oman tietokoneeni tai näppäimistöni?

Teknisistä syistä omia tietokoneita ei tutkinnossa voi käyttää. Tutkinnossa käytetään tutkintopaikan pc-tietokoneita, joihin tutkintopaikan järjestäjä huolehtii tarvittavien kielten ohjelmistot. Mahdollinen näppäimistötarrojen käyttö sovitaan erikseen Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan kanssa. Omien näppäimistöjen mahdollisesta tuomisesta pitää sopia Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunnan sekä tutkintopaikan järjestäjien kanssa (esim. kyrilliset kirjaimet). Tällöin tutkintopaikalle on varauduttava saapumaan hyvissä ajoin ennen tutkinnon alkua.

Saanko rahani takaisin, jos en pääsekään osallistumaan tutkintoon?

Jos osallistumisesi peruuntuu sairastapauksen tai vastaavan takia, ilmoita asiasta kirjallisesti tai sähköpostiviestillä perusteluineen Opetushallitukseen ja liitä viestiin tilitietosi (tilinumero ja tilinhaltijan nimi).

Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta
Opetushallitus
PL 380, 00530 HELSINKI