Yleistä auktorisoidusta kääntämisestä

Mitä on auktorisoitu kääntäminen?

Auktorisoitu kääntäminen on ammattimaisen kääntämisen erikoisalue. Auktorisoidulla kääntämisellä tarkoitetaan laillisesti pätevän käännöksen laatimista esimerkiksi viranomaispäätöksen tai oikeuskäsittelyn välineeksi.

Auktorisoidun kääntäjän tutkinto perustuu lakiin auktorisoiduista kääntäjistä (1231/2007), valtioneuvoston asetukseen auktorisoiduista kääntäjistä (1232/2007) sekä Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon perusteisiin 2012.

Auktorisoitujen kääntäjien järjestelmästä ja sen kehittämisestä huolehtii Opetushallitus. Tutkintojen järjestämisestä vastaa Opetushallituksen yhteydessä toimiva Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta.

Miten auktorisoitu kääntäminen eroaa muusta kääntämisestä?

Auktorisoidun kääntämisen piiriin kuuluvat julkiset asiakirjat, joita käännetään esimerkiksi viranomaispäätöksen tai oikeuskäsittelyn välineeksi. Auktorisoidun kääntämisen tuotos, laillisesti pätevä käännös, on samanarvoinen kuin alkuperäinen dokumentti.

Auktorisoitu kääntäjä saattaa tehdä muitakin kuin laillisesti päteviä käännöksiä, mutta ei tällöin käännä auktorisoidun kääntäjän ominaisuudessa eikä vahvista käännöksiä vakuuslausekkeella kuten laillisesti pätevissä käännöksissä. Laillisesti pätevän käännöksen voi tehdä vain auktorisoitu kääntäjä, mutta se, onko kyseessä auktorisoitu kääntäminen, ei määrity kääntäjän statuksen, vaan käännettävän dokumentin perusteella.

Laillisesti päteviä käännöksiä tekevien kääntäjien on oltava selvillä yleisistä auktorisoidun kääntäjän toimintaan liittyvistä asioista, kuten apostille-käytänteistä ja muista käännöksen lailliseen pätevyyteen vaikuttavista toimenpiteistä. Lisää tietoa käännösten tekemisestä löytyy Auktorisoidun kääntäjän ohjeista (Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto, 2015).